Tikslieji mokslai ir visybiškas socialinės tikrovės supratimas
-
Leo Näpinen
Publikuota 2004-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.2004.65.6647
PDF

Reikšminiai žodžiai

tikslieji mokslai
istorijos mokslai
socialinė tikrovė
saviorganizacija
savikūros sistemos

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas klausimas, ar tiksliųjų mokslų metodai yra tinkami socialinėje srityje, siekiant visybiškai suprasti visuomenės gyvenimą. Ar pagrįstas socialinių mokslų, šiandien vis plačiau taikančių mate- matikos metodus, lūkestis šiais metodais vis tiksliau suprasti visuomenės gyvenimą? Autorius atsako vienareikšmiškai neigiamai. Straipsnyje ginamas požiūris, pagal kurį tiksliųjų mokslų sąvokos ir metodai tinka tik socialiniams procesams modeliuoti, o modelių kūrimas gali prasidėti ne anksčiau, nei socialinius reiškinius supranta sveikas protas, filosofija bei istorinis tyrimas. Todėl visybiško sudėtingos ir įvairiopos socialinės tikrovės supratimo uždavinys lieka pačių socialinių mokslininkų uždavinys. Prasminga kalbėti apie tiksliųjų ir istorinių mokslų bendradarbiavimą, o ne bandymą išstumti vienas kitą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.