T. 65 (2004): Problemos

T. 65 (2004)

Problemos
Publikuota 2004-04-04

-

Audronė Rimkutė
Žinojimo socialumo problema šiuolaikinėje socialinėje epistemologijoje: du požiūriai
Santraukos peržiūros 565 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 527
4-19
PDF
Vytautas Žemgulis
Haydeno White’o naratyvistinio-tropologinio projekto recepcija ir kritika
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 365
20-31
PDF
Leo Näpinen
Tikslieji mokslai ir visybiškas socialinės tikrovės supratimas
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
32-41
PDF
Saulius Stelmokas
Mitas – archajinis naivus mokslas ar gyvenimo veiksnys?
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 805
42-51
PDF
Agnė Budriūnaitė
Аnapus gyvenimo ir mirties dualizmo: budistinė egzistencijos interpretacija
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 553
52-60
PDF
Skirmantas Jankauskas
Dekartiškasis Dievo įrodymas: prielaidos ir intencijos
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 602
61-85
PDF
Arūnas Mickevičius
F. Nietzsche: klasikinio mąstymo metaforinis architektūriškumas ir jo simptomatika
Santraukos peržiūros 219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 267
86-97
PDF
Aivaras Stepukonis
F. Nietzsche’s požiūris į tiesą: mirtinas įkandimas?
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 340
98-105
PDF
Rita Šerpytytė
G. Vattimo hermeneutinis nihilizmas
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 297
106-114
PDF
Laisvūnas Šopauskas
Kategorinių Sakinių Semantika Port Royalio Logikoje
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233
115-125
PDF
Laisvūnas Šopauskas
Implicitinė predikato kvantifikacija ir Port Royalio logika
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
126-142
PDF
Valdas Pruskus
Ekonominės ir kultūrinės vertybės: panašumai ir skirtumai
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 523
143-158
PDF
Česlovas Kalenda
Ekologinė etika ir subjekto problema
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
159-168
PDF
Mintautas Gutauskas
Dialogo tema H. G. Gadamerio hermeneutinėje filosofijoje
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178
169-182
PDF
Tomas Kačerauskas
Filosofinės poetikos paradigma
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 244
183-195
PDF
Aldis Gedutis
Lokalus ir globalus požiūriai į praėjusį šimtmetį: Günteris Grassas versus „Time“
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
196-206
PDF
Česlovas Kalenda
Apie gamtą kaip kultūros šaltinį
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
207-210
PDF
Jovilė Barevičiūtė
Globalumas versus lokalumas postmoderno epochos kategorijomis
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224
211-218
PDF
Paulius Pukelis
Popkultūra: gamyba, vartojimas, gerovė
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 407
219-223
PDF