T. 65 (2004): Problemos

T. 65 (2004)

Problemos
Publikuota 2004-04-04

-

Audronė Rimkutė
Žinojimo socialumo problema šiuolaikinėje socialinėje epistemologijoje: du požiūriai
Santraukos peržiūros 651 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 603
4-19
PDF
Vytautas Žemgulis
Haydeno White’o naratyvistinio-tropologinio projekto recepcija ir kritika
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 416
20-31
PDF
Leo Näpinen
Tikslieji mokslai ir visybiškas socialinės tikrovės supratimas
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
32-41
PDF
Saulius Stelmokas
Mitas – archajinis naivus mokslas ar gyvenimo veiksnys?
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 931
42-51
PDF
Agnė Budriūnaitė
Аnapus gyvenimo ir mirties dualizmo: budistinė egzistencijos interpretacija
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 615
52-60
PDF
Skirmantas Jankauskas
Dekartiškasis Dievo įrodymas: prielaidos ir intencijos
Santraukos peržiūros 345 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 678
61-85
PDF
Arūnas Mickevičius
F. Nietzsche: klasikinio mąstymo metaforinis architektūriškumas ir jo simptomatika
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
86-97
PDF
Aivaras Stepukonis
F. Nietzsche’s požiūris į tiesą: mirtinas įkandimas?
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 391
98-105
PDF
Rita Šerpytytė
G. Vattimo hermeneutinis nihilizmas
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
106-114
PDF
Laisvūnas Šopauskas
Kategorinių Sakinių Semantika Port Royalio Logikoje
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 252
115-125
PDF
Laisvūnas Šopauskas
Implicitinė predikato kvantifikacija ir Port Royalio logika
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302
126-142
PDF
Valdas Pruskus
Ekonominės ir kultūrinės vertybės: panašumai ir skirtumai
Santraukos peržiūros 348 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 569
143-158
PDF
Česlovas Kalenda
Ekologinė etika ir subjekto problema
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 340
159-168
PDF
Mintautas Gutauskas
Dialogo tema H. G. Gadamerio hermeneutinėje filosofijoje
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215
169-182
PDF
Tomas Kačerauskas
Filosofinės poetikos paradigma
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
183-195
PDF
Aldis Gedutis
Lokalus ir globalus požiūriai į praėjusį šimtmetį: Günteris Grassas versus „Time“
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
196-206
PDF
Česlovas Kalenda
Apie gamtą kaip kultūros šaltinį
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
207-210
PDF
Jovilė Barevičiūtė
Globalumas versus lokalumas postmoderno epochos kategorijomis
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
211-218
PDF
Paulius Pukelis
Popkultūra: gamyba, vartojimas, gerovė
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 442
219-223
PDF