Interaktyvumas: santykių su tekstu modelis
-
Jekaterina Lavrinec
Publikuota 2002-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2002.62.6685
PDF

Reikšminiai žodžiai

interaktyvumas
hipertekstas
netiesinis raštas
skaitymo choreografija

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas „interaktyvumo" fenomenas, kurio pagrindu gvildenama rašytinio teksto suvokimo problematika. Interaktyvumo sąvoka nusakoma pačių rašytinių tekstų struktūra ir skaitytojų santykio su tam tikrais tekstais pobūdžiu. Interaktyvus kūrinys, kaip literatūrinių eksperimentų išdava, padeda atskleisti mūsų suvokimo algoritmus: dėmesio pasiskirstymo pobūdį, skaitymo ritmą, interpretacinių galių intensyvumą. Skaitytojo aktyvumo laipsnio augimas susijęs su autoriaus „pasitraukimu' iš teksto erdvės, tad analizuojant interaktyvumo fenomeną pasitelkiama „autoriaus mirties” idėja. Greta analizuojamas paties teksto vidinis potencialas, jį siejant su intertekstualumo koncepcija, kurios įsikūnijimu gali būti laikomi hipertekstai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.