Holizmas ir individualizmas Aldo Leopoldo žemės etikoje
-
Česlovas Kalenda
Publikuota 2001-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.2001.60.6787
PDF

Reikšminiai žodžiai

ecological ethics
evolutionary ethics
holism ekologinė etika
evoliucinė etika
holizmas

Kaip cituoti

Holizmas ir individualizmas Aldo Leopoldo žemės etikoje (Česlovas Kalenda , Trans.). (2001). Problemos, 60, 139-149. https://doi.org/10.15388/Problemos.2001.60.6787

Santrauka

Straipsnyje analizuojama amerikiečių ekologo Aldo Leopoldo (1886-1948) ekologinė etinė sistema, paties autoriaus pavadinta žemės etika (land ethicJ. Tai viena iš pirmųjų išplėtotų šiuolaikinės ekologinės etikos koncepcijų. Jos ištakas sudaro evoliucinė bei ekologinė biologija ir evoliucinė etika. Ekologinė Leopoldo etikos paskirtis lėmė holistinį šios etinės doktrinos pobūdį. Tačiau žemės etikos holizmas nepaneigia individualizmo: visumos atžvilgiu individas lieka santykiškai savarankiškas.
PDF