T. 60 (2001): Problemos

T. 60 (2001)

Problemos
Publikuota 2001-04-04

-

Algis Mickūnas
Dzenbudizmo fenomenologija
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 349
9-15
PDF
Giedrė Vasiliauskaitė
H. Putnamas: racionalumo kriterijai vidinio realizmo kontekste
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341
16-31
PDF
Jūratė Baranova
Ar Jacques Derrida - transcendentalinis filosofas? Trys interpretacijos
Santraukos peržiūros 395 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 418
32-39
PDF
Aldis Gedutis
Mokslo ir politikos sąsajos J. Habermaso socialinėje filosofijoje
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302
40-47
PDF
Irina Komarova
Stichiškumas ir sąmoningumas visuomenės savitvarkoje: aksiologinis aspektas
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302
48-56
PDF
Valdas Pruskus
Jaunosios kartos katalikų intelektualų požiūris į fašizmą ir nacionalsocializmą tarpukario Lietuvoje
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 754
57-78
PDF
Lina Šulcienė
Tomo Akviniečio žmogaus laisvės teorijos tyrimai XX amžiuje (II)
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 323
79-89
PDF
Romanas Plečkaitis
Teisės filosofija senajame Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 376
90-103
PDF
Nerija Putinaitė
Pareiga, patologija ir intersubjektyvumo galimybė I. Kanto vėlyvojoje filosofijoje
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 501
104-111
PDF
Aleksandras Patapas
Metaetinis moralės tyrimo modelis: semantinis ir epistemologinis aspektai
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 402
112-131
PDF
Audronė Žukauskaitė
Kito balsas / Kito žvilgsnis
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 365
132-138
PDF
Česlovas Kalenda
Holizmas ir individualizmas Aldo Leopoldo žemės etikoje
Santraukos peržiūros 505 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 460
139-149
PDF
Jūratė Baranova
Pirmoji disertacija apie filosofijos didaktiką
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
150-152
PDF
Jūratė Baranova
Disertacija apie hermeneutinio ir postmoderniojo diskurso estetiškumą
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
153-155
PDF
Daiva Treznevičiūtė
Tapatybės sklaida ir ribos
Santraukos peržiūros 164 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
156-163
PDF