T. 60 (2001): Problemos

T. 60 (2001)

Problemos
Publikuota 2001-04-04

-

Algis Mickūnas
Dzenbudizmo fenomenologija
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
9-15
PDF
Giedrė Vasiliauskaitė
H. Putnamas: racionalumo kriterijai vidinio realizmo kontekste
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
16-31
PDF
Jūratė Baranova
Ar Jacques Derrida - transcendentalinis filosofas? Trys interpretacijos
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307
32-39
PDF
Aldis Gedutis
Mokslo ir politikos sąsajos J. Habermaso socialinėje filosofijoje
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 229
40-47
PDF
Irina Komarova
Stichiškumas ir sąmoningumas visuomenės savitvarkoje: aksiologinis aspektas
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 235
48-56
PDF
Valdas Pruskus
Jaunosios kartos katalikų intelektualų požiūris į fašizmą ir nacionalsocializmą tarpukario Lietuvoje
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 436
57-78
PDF
Lina Šulcienė
Tomo Akviniečio žmogaus laisvės teorijos tyrimai XX amžiuje (II)
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 252
79-89
PDF
Romanas Plečkaitis
Teisės filosofija senajame Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
90-103
PDF
Nerija Putinaitė
Pareiga, patologija ir intersubjektyvumo galimybė I. Kanto vėlyvojoje filosofijoje
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 383
104-111
PDF
Aleksandras Patapas
Metaetinis moralės tyrimo modelis: semantinis ir epistemologinis aspektai
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
112-131
PDF
Audronė Žukauskaitė
Kito balsas / Kito žvilgsnis
Santraukos peržiūros 147 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
132-138
PDF
Česlovas Kalenda
Holizmas ir individualizmas Aldo Leopoldo žemės etikoje
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
139-149
PDF
Jūratė Baranova
Pirmoji disertacija apie filosofijos didaktiką
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
150-152
PDF
Jūratė Baranova
Disertacija apie hermeneutinio ir postmoderniojo diskurso estetiškumą
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
153-155
PDF
Daiva Treznevičiūtė
Tapatybės sklaida ir ribos
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
156-163
PDF