T. 60 (2001): Problemos

T. 60 (2001)

Problemos
Publikuota 2001-04-04

-

Algis Mickūnas
Dzenbudizmo fenomenologija
Santraukos peržiūros 197 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285
9-15
PDF
Giedrė Vasiliauskaitė
H. Putnamas: racionalumo kriterijai vidinio realizmo kontekste
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 257
16-31
PDF
Jūratė Baranova
Ar Jacques Derrida - transcendentalinis filosofas? Trys interpretacijos
Santraukos peržiūros 301 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
32-39
PDF
Aldis Gedutis
Mokslo ir politikos sąsajos J. Habermaso socialinėje filosofijoje
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
40-47
PDF
Irina Komarova
Stichiškumas ir sąmoningumas visuomenės savitvarkoje: aksiologinis aspektas
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 241
48-56
PDF
Valdas Pruskus
Jaunosios kartos katalikų intelektualų požiūris į fašizmą ir nacionalsocializmą tarpukario Lietuvoje
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 479
57-78
PDF
Lina Šulcienė
Tomo Akviniečio žmogaus laisvės teorijos tyrimai XX amžiuje (II)
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
79-89
PDF
Romanas Plečkaitis
Teisės filosofija senajame Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
90-103
PDF
Nerija Putinaitė
Pareiga, patologija ir intersubjektyvumo galimybė I. Kanto vėlyvojoje filosofijoje
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 413
104-111
PDF
Aleksandras Patapas
Metaetinis moralės tyrimo modelis: semantinis ir epistemologinis aspektai
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
112-131
PDF
Audronė Žukauskaitė
Kito balsas / Kito žvilgsnis
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
132-138
PDF
Česlovas Kalenda
Holizmas ir individualizmas Aldo Leopoldo žemės etikoje
Santraukos peržiūros 415 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
139-149
PDF
Jūratė Baranova
Pirmoji disertacija apie filosofijos didaktiką
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
150-152
PDF
Jūratė Baranova
Disertacija apie hermeneutinio ir postmoderniojo diskurso estetiškumą
Santraukos peržiūros 164 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 232
153-155
PDF
Daiva Treznevičiūtė
Tapatybės sklaida ir ribos
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 250
156-163
PDF