Teiginio Cogito ergo sum legitimiškumo problema
-
Alvydas Noreika
Publikuota 2000-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.2000.58.6813
PDF

Reikšminiai žodžiai

intellect
intuition
deduction
syllogism
substance intelektas
intuicija
dedukcija
silogizmas
substancija

Kaip cituoti

Teiginio Cogito ergo sum legitimiškumo problema (A. Noreika , Trans.). (2000). Problemos, 58, 114-120. https://doi.org/10.15388/Problemos.2000.58.6813

Santrauka

Šiame straipsnyje aptariama karteziškojo teiginio cogito ergo sum legitimiškumo problema (ar ryšys tarp cogito ir sum pažįstamas intuicija, ar dedukcija, t. y. ar teiginys cogito ergo sum – silogizmas, ar ne?), jos susiformavimo prielaidos bei jos vieta bendrame R. Descartes‘o filosofijos kontek ste. Be to, straipsnyje išryškinamos teiginio cogito ergo sum legitimiškumo problemos sąsajos su substancialistiniu mąstymu.
PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai