Skaitytojo įveika Vytauto Kavolio tekstų analizėje
Lietuvos filosofijos tyrimai
Alvydas Noreika
Publikuota 2016-04-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9892
PDF

Reikšminiai žodžiai

tekstas
prasmė
supratimas
objektyvizmas vs subjektyvizmas tekstų analizėje
vertybių vaidmuo moksliniame tyrime

Kaip cituoti

Noreika A. (2016). Skaitytojo įveika Vytauto Kavolio tekstų analizėje. Problemos, 89, 119-131. https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9892

Santrauka

Straipsnyje aptariamas Amerikos lietuvių sociologo Vytauto Kavolio požiūris į jo plačiai tai­kytos ir propaguotos tekstų analizės pobūdį. Įrodinėjama, kad plačiai priimta subjektyvistinė Kavolio tyrimų interpretacija neatitinka paties mokslininko pozicijos. Visai kitokias – objektyvistines – Kavolio nuostatas pirmiausia liudija jo plėtojama teksto ir prasmės ontologija. Pastarojoje tekstas ir jo branduolį sudarančios prasmės laikomos savaimine, nuo interpretatorių nepriklausoma tikrove. Taip pat straips­nyje teigiama, kad objektyvistinei Kavolio pozicijai tekstų analizės srityje neprieštarauja nei, kaip būtų galima manyti, mokslininko metodologinis pliuralizmas, nei pritarimas idėjai apie vertybinį tyrimo pro­blemų pasirinkimo sąlygotumą. Aptariamas ir Kavolio santykis su hermeneutiniu metodu. Tvirtinama, jog analizuodamas tekstus sociologas nesinaudoja šiuo populiariu metodu. Vietoj jo jis renkasi kitus: froidistinį, egzistencialistinį, struktūralistinį, poststruktūralistinį ir struktūrinį-funkcinį aiškinimo būdą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.