I. Kantas, T. Parsonsas ir postpozityvizmas socialinėje teorijoje
-
Zenonas Norkus
Publikuota 1997-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1997.51.6951
PDF

Reikšminiai žodžiai

Sociologinė teorija
socialinė teorija
sociologijos statusas
visuomenės metafizika
postpozityvizmas

Kaip cituoti

Norkus Z. (1997). I. Kantas, T. Parsonsas ir postpozityvizmas socialinėje teorijoje. Problemos, 51, 5-18. https://doi.org/10.15388/Problemos.1997.51.6951

Santrauka

Straipsnyje ieškoma atsakymo į klausimą, kodėl sociologijos teorija vadinama dviem skirtingais pavadinimais – „socialine teorija“ ir „sociologine teorija“. Grindžiama tezė, kad ši dvivardystė yra dviejų iki galo neišspręstų sociologijos episteminio statuso problemų (sociologijos santykio su kitais socialiniais mokslais ir jos santykio su filosofija) semantinis simptomas. Minimalistiškai save suprantanti sociologija yra mokslas apie visuomenės socialinę bendruomenę. Maksimalistinė sociologijos samprata teigia, kad sociologijos objektas yra visa visuomenė: sociologija tampa socialine teorija ir neišvengia sociologinio proto antinomijų dialektikos, kuri reiškiasi alternatyvių „visuomenės esmės“ sampratų konfliktais. Socialinė teorija ir istorijos filosofija straipsnyje traktuojamos kaip alternatyvios tradicinei metafizikai „modernybės metafizikos“. Postpozityvistinė socialinė teorija traktuojama kaip forumas, kuriame svarstomos turiningos ontologinės sociologinių teorijų darybos problemos.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.