Įtarimo menas, arba veiksmų supratimo euristikos pradmenys
-
Zenonas Norkus
Publikuota 1996-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.6991
PDF

Reikšminiai žodžiai

Euristika
veiksmas
intencija
racionalumas
rizika

Kaip cituoti

Norkus Z. (1996). Įtarimo menas, arba veiksmų supratimo euristikos pradmenys. Problemos, 49, 27-44. https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.6991

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama veiksmų supratimo, hipotezių apie veikėjo intencines bei propozicines nuostatas generavimo problema. Remiamasi M. Weberio suformuluota objektyvaus ir subjektyvaus racionalumo perskyra. Bandoma pateikti taisykles, kuriomis remtųsi tyrinėtojas, įtariantis veikėją neatvirumu ir tikrinantis savo įtarimus. Jei veikėjui pakanka informacijos įvertinti kiekvieno galimų ir nevienodai pageidaujamų rezultatų tikimybę, tai veikiama rizikos situacijoje, o jei negalima įvertinti alternatyvių veiksmų galimų rezultatų lyginamųjų tikimybių, tai veikiama neapibrėžtumo situacijoje. Nagrinėjami keblumai, su kuriais susiduria tyrinėtojas, įtariantis asmenį, veikiantį rizikos arba neapibrėžtumo situacijoje. Šioje situacijoje neegzistuoja vienintelis racionalumo principas: minimakso bei maksimino principai yra kraštutinio pesimizmo išraiškos, o maksimakso principas – nuoseklios optimistinės nuostatos išraiška. Racionalumo neapibrėžtumo situacijose principus pagrindžia ir stabilizuoja pasaulėžiūra, bendras žmogaus vietos pasaulyje vaizdas, determinuojantis optimistinį ar pesimistinį veikiančio asmens nusistatymą ir atitinkamą veikseną.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>