Kritinė Prano Dovydaičio filosofinių pažiūrų analizė
-
Vacys Bagdonavičius
Publikuota 1988-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7162
PDF

Reikšminiai žodžiai

Jonas Balčius
Pranas Dovydaitis
Romanas Plečkaitis
Jokūbas Minkevičius
V. Pikutis

Kaip cituoti

Bagdonavičius V. (1988). Kritinė Prano Dovydaičio filosofinių pažiūrų analizė. Problemos, 39, 130-131. https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7162

Santrauka

1986 m. gruodžio 8 d. Lietuvos MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institute mokslinis bendradarbis Jonas Balčius apgynė filosofijos kandidato disertaciją „P. Dovydaičio filosofinės ir visuomeninės pažiūros (1910–1940)“. Mokslinis vadovas – prof. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai: prof. J. Minkevičius ir doc. V. Pikutis. Disertacijoje kritiškai analizuojamos ir iš marksistinės metodologijos pozicijų vertinamos P. Dovydaičio pažiūros mokslinio pasaulio pažinimo specifikos ir patikimumo klausimais, pasaulėžiūrinės visuomeninio pobūdžio problemos, pastangos atgaivinti teleologizmą gamtos mokslų disciplinose.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.