T. 39 (1988): Problemos

T. 39 (1988)

Problemos
Publikuota 1988-04-04

-

[autorius nenurodytas]
Tautinis filosofijos savitumas
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
5-22
PDF
Bronislovas Genzelis
Prie lietuviškojo egzistencializmo ištakų
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 626
23-29
PDF
Marius Povilas Šaulauskas
Vydūnas ir Indijos filosofija
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 424
30-36
PDF
Nikodemas Juršėnas
Pedagoginė ir mokslinė K. Rickevičiūtės veikla
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224
37-47
PDF
Alfonsas Andriuškevičius
Grožio sampratos raida lietuvių idealistinėje estetikoje (1918–1940 m.)
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 473
48-60
PDF
Jonas Balčius
P. Dovydaičio gnoseologinės koncepcijos filosofiniai pagrindai
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
61-66
PDF
Vacys Bagdonavičius
Romano Bytauto filosofinių pažiūrų bruožai
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
67-75
PDF
Irena Gaidamavičienė
S. Šalkausko gyvenimo ir veiklos kai kurie aspektai
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 510
76-81
PDF
Albinas Lozuraitis
Iš rankraštinio palikimo
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195
Vosylius Sezemanas
Laisvės problema (I)
Santraukos peržiūros 384 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 692
83-107
PDF
Bronislovas Genzelis
Filosofinių idėjų poreikis XX amžiaus pradžios Lietuvoje ir Romanas Bytautas
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 200
108-110
PDF
Romanas Bytautas
Tauta ir tautiška sąmonė
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
111-123
PDF
Bronislavas Kuzmickas
Mokslo žinių tikrumas ir tikimybė
Santraukos peržiūros 123 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 221
124-127
PDF
Algirdas Gaižutis
Dvi estetikos disertacijos
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 209
128-129
PDF
Arūnas Poviliūnas
J. G. Fichtės filosofijos tyrimas
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 207
129-130
PDF
Vacys Bagdonavičius
Kritinė Prano Dovydaičio filosofinių pažiūrų analizė
Santraukos peržiūros 131 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
130-131
PDF