T. 39 (1988): Problemos

T. 39 (1988)

Problemos
Publikuota 1988-04-04

-

[autorius nenurodytas]
Tautinis filosofijos savitumas
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
5-22
PDF
Bronislovas Genzelis
Prie lietuviškojo egzistencializmo ištakų
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 567
23-29
PDF
Marius Povilas Šaulauskas
Vydūnas ir Indijos filosofija
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 410
30-36
PDF
Nikodemas Juršėnas
Pedagoginė ir mokslinė K. Rickevičiūtės veikla
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 219
37-47
PDF
Alfonsas Andriuškevičius
Grožio sampratos raida lietuvių idealistinėje estetikoje (1918–1940 m.)
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 465
48-60
PDF
Jonas Balčius
P. Dovydaičio gnoseologinės koncepcijos filosofiniai pagrindai
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 223
61-66
PDF
Vacys Bagdonavičius
Romano Bytauto filosofinių pažiūrų bruožai
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
67-75
PDF
Irena Gaidamavičienė
S. Šalkausko gyvenimo ir veiklos kai kurie aspektai
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 502
76-81
PDF
Albinas Lozuraitis
Iš rankraštinio palikimo
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 192
Vosylius Sezemanas
Laisvės problema (I)
Santraukos peržiūros 369 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 577
83-107
PDF
Bronislovas Genzelis
Filosofinių idėjų poreikis XX amžiaus pradžios Lietuvoje ir Romanas Bytautas
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195
108-110
PDF
Romanas Bytautas
Tauta ir tautiška sąmonė
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
111-123
PDF
Bronislavas Kuzmickas
Mokslo žinių tikrumas ir tikimybė
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
124-127
PDF
Algirdas Gaižutis
Dvi estetikos disertacijos
Santraukos peržiūros 107 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 201
128-129
PDF
Arūnas Poviliūnas
J. G. Fichtės filosofijos tyrimas
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 203
129-130
PDF
Vacys Bagdonavičius
Kritinė Prano Dovydaičio filosofinių pažiūrų analizė
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215
130-131
PDF