T. 39 (1988): Problemos

T. 39 (1988)

Problemos
Publikuota 1988-04-04

-

[autorius nenurodytas]
Tautinis filosofijos savitumas
Santraukos peržiūros 152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
5-22
PDF
Bronislovas Genzelis
Prie lietuviškojo egzistencializmo ištakų
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 766
23-29
PDF
Marius Povilas Šaulauskas
Vydūnas ir Indijos filosofija
Santraukos peržiūros 297 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 492
30-36
PDF
Nikodemas Juršėnas
Pedagoginė ir mokslinė K. Rickevičiūtės veikla
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
37-47
PDF
Alfonsas Andriuškevičius
Grožio sampratos raida lietuvių idealistinėje estetikoje (1918–1940 m.)
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 551
48-60
PDF
Jonas Balčius
P. Dovydaičio gnoseologinės koncepcijos filosofiniai pagrindai
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
61-66
PDF
Vacys Bagdonavičius
Romano Bytauto filosofinių pažiūrų bruožai
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
67-75
PDF
Irena Gaidamavičienė
S. Šalkausko gyvenimo ir veiklos kai kurie aspektai
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 562
76-81
PDF
Albinas Lozuraitis
Iš rankraštinio palikimo
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 236
Vosylius Sezemanas
Laisvės problema (I)
Santraukos peržiūros 434 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 865
83-107
PDF
Bronislovas Genzelis
Filosofinių idėjų poreikis XX amžiaus pradžios Lietuvoje ir Romanas Bytautas
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 252
108-110
PDF
Romanas Bytautas
Tauta ir tautiška sąmonė
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 337
111-123
PDF
Bronislavas Kuzmickas
Mokslo žinių tikrumas ir tikimybė
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
124-127
PDF
Algirdas Gaižutis
Dvi estetikos disertacijos
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
128-129
PDF
Arūnas Poviliūnas
J. G. Fichtės filosofijos tyrimas
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
129-130
PDF
Vacys Bagdonavičius
Kritinė Prano Dovydaičio filosofinių pažiūrų analizė
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
130-131
PDF