T. 39 (1988): Problemos

T. 39 (1988)

Problemos
Publikuota 1988-04-04

-

[autorius nenurodytas]
Tautinis filosofijos savitumas
Santraukos peržiūros 147 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
5-22
PDF
Bronislovas Genzelis
Prie lietuviškojo egzistencializmo ištakų
Santraukos peržiūros 242 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 689
23-29
PDF
Marius Povilas Šaulauskas
Vydūnas ir Indijos filosofija
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 459
30-36
PDF
Nikodemas Juršėnas
Pedagoginė ir mokslinė K. Rickevičiūtės veikla
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 240
37-47
PDF
Alfonsas Andriuškevičius
Grožio sampratos raida lietuvių idealistinėje estetikoje (1918–1940 m.)
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 498
48-60
PDF
Jonas Balčius
P. Dovydaičio gnoseologinės koncepcijos filosofiniai pagrindai
Santraukos peržiūros 193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 245
61-66
PDF
Vacys Bagdonavičius
Romano Bytauto filosofinių pažiūrų bruožai
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289
67-75
PDF
Irena Gaidamavičienė
S. Šalkausko gyvenimo ir veiklos kai kurie aspektai
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 535
76-81
PDF
Albinas Lozuraitis
Iš rankraštinio palikimo
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 212
Vosylius Sezemanas
Laisvės problema (I)
Santraukos peržiūros 415 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 781
83-107
PDF
Bronislovas Genzelis
Filosofinių idėjų poreikis XX amžiaus pradžios Lietuvoje ir Romanas Bytautas
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 218
108-110
PDF
Romanas Bytautas
Tauta ir tautiška sąmonė
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
111-123
PDF
Bronislavas Kuzmickas
Mokslo žinių tikrumas ir tikimybė
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 237
124-127
PDF
Algirdas Gaižutis
Dvi estetikos disertacijos
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227
128-129
PDF
Arūnas Poviliūnas
J. G. Fichtės filosofijos tyrimas
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
129-130
PDF
Vacys Bagdonavičius
Kritinė Prano Dovydaičio filosofinių pažiūrų analizė
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 235
130-131
PDF