T. 39 (1988): Problemos

T. 39 (1988)

Problemos
Publikuota 1988-04-04

-

[autorius nenurodytas]
Tautinis filosofijos savitumas
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 121
5-22
PDF
Bronislovas Genzelis
Prie lietuviškojo egzistencializmo ištakų
Santraukos peržiūros 374 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 891
23-29
PDF
Marius Povilas Šaulauskas
Vydūnas ir Indijos filosofija
Santraukos peržiūros 396 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 557
30-36
PDF
Nikodemas Juršėnas
Pedagoginė ir mokslinė K. Rickevičiūtės veikla
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
37-47
PDF
Alfonsas Andriuškevičius
Grožio sampratos raida lietuvių idealistinėje estetikoje (1918–1940 m.)
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 623
48-60
PDF
Jonas Balčius
P. Dovydaičio gnoseologinės koncepcijos filosofiniai pagrindai
Santraukos peržiūros 252 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
61-66
PDF
Vacys Bagdonavičius
Romano Bytauto filosofinių pažiūrų bruožai
Santraukos peržiūros 313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 356
67-75
PDF
Irena Gaidamavičienė
S. Šalkausko gyvenimo ir veiklos kai kurie aspektai
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 641
76-81
PDF
Albinas Lozuraitis
Iš rankraštinio palikimo
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268
Vosylius Sezemanas
Laisvės problema (I)
Santraukos peržiūros 511 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 988
83-107
PDF
Bronislovas Genzelis
Filosofinių idėjų poreikis XX amžiaus pradžios Lietuvoje ir Romanas Bytautas
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
108-110
PDF
Romanas Bytautas
Tauta ir tautiška sąmonė
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
111-123
PDF
Bronislavas Kuzmickas
Mokslo žinių tikrumas ir tikimybė
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
124-127
PDF
Algirdas Gaižutis
Dvi estetikos disertacijos
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
128-129
PDF
Arūnas Poviliūnas
J. G. Fichtės filosofijos tyrimas
Santraukos peržiūros 272 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
129-130
PDF
Vacys Bagdonavičius
Kritinė Prano Dovydaičio filosofinių pažiūrų analizė
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285
130-131
PDF