Sveikas protas ir žmogaus veiklos mokslinė interpretacija
-
Alfred Schütz
Publikuota 1988-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.38.7182
PDF

Reikšminiai žodžiai

Racionalumas
visuomenės mokslai
racionali elgsena
sveikas protas
socialinis pasaulis

Kaip cituoti

Schütz A. (1988). Sveikas protas ir žmogaus veiklos mokslinė interpretacija. Problemos, 38, 104-118. https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.38.7182

Santrauka

Publikacijoje nagrinėjama individo racionali veikla ir visuomenės mokslų mąstymo būdai ir objektai, socialinio pasaulio mokslinis modelis. Visuomenės mokslininko požiūris yra nesuinteresuoto stebėtojo požiūris į socialinį pasaulį. Visuomenės mokslų pagrindinė problema – rasti metodą, kuris įgalintų objektyviai aiškinti žmonių veiklos subjektyvią prasmę. Šių mokslų mąstymo objektai turi būti suderinti su sveiko proto mąstymo objektais, kuriuos kuria žmonės kasdieniame gyvenime, siekdami prisitaikyti prie socialinės tikrovės. Sveiko proto racionali veikla visada yra veikla nekvestionuojamoje ir neapibrėžtoje tokių konstruktų sistemoje, kurie susiję su tipiškomis situacijomis, motyvais, priemonėmis, tikslais, veiklos eigomis ir dalyvaujančiais asmenimis, ir visa tai laikoma savaime suprantamais dalykais. Racionalumas įgyja tikrą prasmę tik sąveikos formų modelių lygyje, kuriuos konstruoja visuomenės tyrinėtojas pagal tam tikrus konkrečius jo mokslo metodų apibrėžtus reikalavimus. Racionalumas turi daug laipsnių. Pateikiami racionalios elgsenos modelių panaudojimo visuomenės moksluose privalumai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.