T. 3 (1963): Filosofija

T. 3 (1963)

Problemos
Filosofija
Publikuota 1963-04-07

-

Albinas Lozuraitis
Moralinių socialistinės ideologijos principų metodologiniai pagrindai
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 666
5-22
PDF
Valentinas Lazutka
Žmonių santykių susvetimėjimas klasinės visuomenės sąlygomis ir jo atsispindėjimas religiniuose vaizdiniuose
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
23-34
PDF
A. Smirnovas
Apie kai kurias lietuvių socialistinės nacijos formavimosi ir vystymosi ypatybes
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 367
35-62
PDF
Irmija Zaksas
Religija ir nacionalizmas
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 560
63-78
PDF
Romanas Plečkaitis
Dėl galimybės, būtinumo ir atsitiktinumo kategorijų apibrėžimo
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
79-84
PDF
Romanas Plečkaitis
Scholastines logikos žlugimas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 386
85-110
PDF
Jonas Repšys.
S. Daukanto pažiūros į istorinį procesą ir istorijos mokslo uždavinius
Santraukos peržiūros 204 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
111-122
PDF
Juozas Barzdaitis
XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistai apie ankstyvąsias religinių tikėjimų formas
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 494
125-138
PDF
Feiga Škliarskaitė
Kai kurie dialektinio materializmo klausimai V. Kapsuko raštuose
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 358
139-154
PDF
Albinas Griška
Kai kurie materialistinės filosofijos ir ateizmo klausimai „Kultūros"
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 365
155-164
PDF
Elvyra Karakozova
Buržuazinės Lietuvos laisvamanių ateizmo pobūdžio klausimu
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
165-192
PDF