T. 3 (1963): Filosofija

T. 3 (1963)

Problemos
Filosofija
Publikuota 1963-04-07

-

Albinas Lozuraitis
Moralinių socialistinės ideologijos principų metodologiniai pagrindai
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 628
5-22
PDF
Valentinas Lazutka
Žmonių santykių susvetimėjimas klasinės visuomenės sąlygomis ir jo atsispindėjimas religiniuose vaizdiniuose
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
23-34
PDF
A. Smirnovas
Apie kai kurias lietuvių socialistinės nacijos formavimosi ir vystymosi ypatybes
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334
35-62
PDF
Irmija Zaksas
Religija ir nacionalizmas
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 521
63-78
PDF
Romanas Plečkaitis
Dėl galimybės, būtinumo ir atsitiktinumo kategorijų apibrėžimo
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 297
79-84
PDF
Romanas Plečkaitis
Scholastines logikos žlugimas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 362
85-110
PDF
Jonas Repšys.
S. Daukanto pažiūros į istorinį procesą ir istorijos mokslo uždavinius
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341
111-122
PDF
Juozas Barzdaitis
XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistai apie ankstyvąsias religinių tikėjimų formas
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 450
125-138
PDF
Feiga Škliarskaitė
Kai kurie dialektinio materializmo klausimai V. Kapsuko raštuose
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334
139-154
PDF
Albinas Griška
Kai kurie materialistinės filosofijos ir ateizmo klausimai „Kultūros"
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
155-164
PDF
Elvyra Karakozova
Buržuazinės Lietuvos laisvamanių ateizmo pobūdžio klausimu
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
165-192
PDF