Moralinių socialistinės ideologijos principų metodologiniai pagrindai