Veido raumenų reakcijos į skausmo išraiškas kito asmens veide
Straipsniai
Algimantas Švegžda
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0003-2339-7357
Rytis Stanikūnas
Vilniaus universitetas
Kristina Augustinaitė
Vilniaus universitetas
Remigijus Bliumas
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0003-0298-9513
Henrikas Vaitkevičius
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-05-11
https://doi.org/10.15388/Psichol.2021.24
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

skausmo išraiškos veide
didysis skruostinis raumuo (m. zygomaticus major)
antakių sutraukiamasis raumuo (m. corrugator supercilii
EMG

Kaip cituoti

Švegžda A., Stanikūnas R., Augustinaitė K., Bliumas R., & Vaitkevičius H. (2021). Veido raumenų reakcijos į skausmo išraiškas kito asmens veide. Psichologija, 63, 24-39. https://doi.org/10.15388/Psichol.2021.24

Santrauka

Tyrimu siekiama nustatyti, kokie elektromiogramų rodikliai yra susiję su atpažįstama skausmo išraiška veide, įvertinti, ar jie atspindi atpažįstamo veido skausmo lygmenį ir nustatyti galimus objektyvius kiekybinius skausmo lygmens įvertinimo kriterijus. Tirtos veido raumenų reakcijos atpažįstant virtualius veidus su skirtingo laipsnio skausmo išraiškomis. Eksperimentų metu atsitiktine tvarka buvo pateikiamos virtualios, iš skausmo skalės paimtos, veidų išraiškos (neskauda-skauda-labai skauda). Tiriamieji į jas reaguodavo dvejopai: 1) pagal matomą veido išraišką savo veido raumenimis išreikšdavo atitinkamą skausmo būklę (neskauda-skauda-labai skauda); 2) nepriklausomai nuo matomos virtualios skausmo išraiškos išreikšdavo įsivaizduojamo vidutinio skausmo išraišką. Nustatyta, kad antakių sutraukiamųjų raumenų (m. corrugator supercilii) EMG reakcijos dydis priklauso nuo tiriamųjų nutaisomos valingos skausmo išraiškos laipsnio. Valingai nutaisytų skausmo išraiškų EMG reakcijos atpažįstant matomo veido skausmo lygmenį pasireiškia dviejuose laiko intervaluose: didžiųjų skruostinių raumenų (m. zygomaticus major) srityse jos atsiranda praėjus 200–300 ms po stimulo pateikimo, antakių sutraukiamųjų raumenų – praėjus 400–500 ms. Šie skirtumai išnyksta po 1300 ms. Antrajame intervale abiejų raumenų grupių EMG reakcijų skirtumai atsiranda praėjus 1600 ms po stimulo pateikimo, o išnyksta skirtingai: didžiųjų skruostinių raumenų po 3100 ms, o antakių sutraukiamųjų raumenų – tęsiasi iki 4000 ms. Nuolat nutaisant vieną ir tą pačią vidutinio skausmo išraišką ir atpažįstant skirtingų skausmo išraiškų veidus, pasireiškia įtaka atskirų tiriamųjų valingoms EMG reakcijoms. Vaizdas su išraiška „neskauda” nevalingai sumažina antakių sutraukiamųjų raumenų ir padidina didžiųjų skruostinių raumenų EMG amplitudę.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.