Spalvų porų patrauklumo vertinimo ypatumai
Straipsniai
Rytis Stanikūnas
Vilniaus universitetas
Laimonas Puišys
Vilniaus universitetas
Aldona Radzevičienė
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0003-2247-3418
Henrikas Vaitkevičius
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-07-07
https://doi.org/10.15388/Psichol.2020.12
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

spalvų suvokimas
spalvų porų patrauklumas
fizinės spalvų charakteristikos

Kaip cituoti

Stanikūnas R., Puišys L., Radzevičienė A., & Vaitkevičius H. (2020). Spalvų porų patrauklumo vertinimo ypatumai. Psichologija, 61, 8-20. https://doi.org/10.15388/Psichol.2020.12

Santrauka

Kodėl vienos spalvos yra patrauklios, o kitos ne? Šis klausimas nuo seno domina tiek dailininkus, tiek gamintojus, tiek mokslininkus. Todėl yra aktualu išsiaiškinti, kas lemia spalvų patrauklumą ir galimybę jį prognozuoti. Šiuo tyrimu buvo siekiama ištirti spalvų porų patrauklumo vertinimo priklausomybę nuo spalvų emocinio vertinimo ir spalvų porų fizinių charakteristikų. Tyrimo, kuriame dalyvavo 40 tiriamųjų (20 vyrų ir 20 moterų), metu 28 spalvų deriniai būdavo rikiuojami nuo labiausiai patinkančio iki labiausiai nepatinkančio. Kiekvienas derinys būdavo apibūdinamas iš sąrašo pasirinktais būdvardžiais. Tyrime vartota 40 būdvardžių, sugrupuotų į 20 antonimų porų. Taikant faktorinę analizę, išskirtos 4 spalvas apibūdinančios dimensijos: malonumo, energingumo, purpurinės spalvos ir jėgos. Regresinė analizė leido nustatyti, kad, žinant spalvų derinio koordinates faktorinėje erdvėje, su 92 % tikslumu galima prognozuoti jų priskyrimą patinkančioms ar nepatinkančioms. Taip pat rastas ryšys tarp subjektyvių faktorių ir fizinių derinių charakteristikų. Galima tvirtinti, kad spalvų porų patrauklumas yra nulemtas tiek subjektyvių, tiek fizinių faktorių.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai