Aukštaičių ir žemaičių etnine priklausomybe determinuotų psichinių reiškinių savitumai
Straipsniai
Remigijus Bliumas
Publikuota 1997-12-23
https://doi.org/10.15388/Psichol.1997.17.9017
PDF

Reikšminiai žodžiai

aukštaičiai
žemaičiai
etninės grupės
psichiniai reikškiniai

Kaip cituoti

Bliumas R. (1997). Aukštaičių ir žemaičių etnine priklausomybe determinuotų psichinių reiškinių savitumai. Psichologija, 17, 25-57. https://doi.org/10.15388/Psichol.1997.17.9017

Santrauka

Tyrimo tikslas buvo palyginti vyresnio amžiaus (60-85 m.) aukštaičių ir žemaičių psichinius reiškinius. Buvo siekiama aptikti tuos psichinius reiškinius, kurie determinuoti etninės priklausomybės. Tyrime dalyvavo 60 aukštaičių ir 60 žemaičių, tyrimui naudotas Lucher spalvų ir Rorschach rašalo dėmių testai. Iš 30 Rorscacho rašalo dėmių testu tirtų kintamųjų 13 pasižymėjo statistiškai reikšmingu skirtumu. W, D, Dd, M, H, A, Ad, 11, Z, EgoI, IsI, R ir t kintamieji skyrėsi tarp grupių. Luscher spalvų testas diferencijavo grupes pagal raudonos spalvos pasirinkimą iš bazinių 8 spalvų lentelės. Remiantis rezultatais, 3 bazinės etniškai determinuotų fenomenų grupės buvo išskirtos, tai yra – kognityviniai procesai, emocinės patirtys ir asmenybės bruožai. Individai, priklausantys imtims, skyrėsi savo santykiu į materialinę ir socialinę aplinką. Šio tyrimo išvados fiksuojamos kaip išeities taškas išsamiems, ilgalaikiams etninės psichologijos tyrinėjimams, kaip tolesnių etnopsichologinių tyrimų programų užduotys.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.