Psichologija

Psichologija

ISSN 1392-0359 | eISSN 2345-0061

Žurnalo tematika. Tarptautiniame akademiniame deimantinės atvirosios prieigos žurnale Psichologija skelbiami aukštos kokybės, recenzuoti, visų pagrindinių psichologijos sričių mokslo darbai. Psichologija siekia skatinti psichologijos mokslo plėtrą Vidurio ir Rytų Europos regione tiek fundamentinių, tiek taikomųjų tyrimų srityse. Šiuo tikslu publikuojami straipsniai autorių tiek iš minėto regiono, tiek iš už jo ribų. 

Psichologija skelbia empirinius, teorinius ir metodologinius bei tarpdisciplininius tyrimus. Pateiktus rankraščius anonimiškai vertina du moksliniai recenzentai.

Psichologija yra seniausias ir vienintelis periodinis mokslo žurnalas Lietuvoje ir Baltijos regione, skirtas visoms psichologijos ir tarpdisciplininių tyrimų sritims. Žurnalą Pedagogika ir psichologija Vilniaus universitetas leido nuo 1962 iki 1979 m., o 1980 m. buvo įsteigtas atskiras žurnalas Psichologija.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami du žurnalo tomai.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse. BASE, Cabell’s directories of Academic JournalsCORE, Dimensions, DOAJ Seal, EBSCO, ERIH-PLUS, Google Scholar (h5-index 6, g5-index 8), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), JournalTOCs, Norwegian Register for Scientific Journals, Lituanistika, PsycINFO, ROAD, Redalyc, ScienceGate, ScienceOpen, Scilit, Sherpa Romeo

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Rėmėjai. 

2022–2024 m. leidyba finansuojama Lietuvos mokslo tarybos administruojamos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšomis (Projekto finansavimo sutartis Nr. S-LIP-22-1).

2016–2019 m. leidyba finansuota Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).  

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA