Kontaktai
Psichologija
Kontaktai
Vilniaus universiteto Psichologijos institutas (Vilnius University, Institute of Psychology)
Universiteto g. 9/1, 202 k., LT-01513 Vilnius

Pagrindinis kontaktas

Antanas Kairys
Atsakingasis sekretorius
Vilniaus universitetas

Techninis redaktorius

Vigintas Stancelis