Kontaktai
Psichologija
Kontaktai
Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedra (Vilnius University Department of General Psychology)
Universiteto g. 9, 202 k., Vilnius, Lithuania

Pagrindinis kontaktas

Antanas Kairys
Vyriausiasis redatorius
Vilniaus universitetas

Techninis redaktorius

Vigintas Stancelis