Manicheizmai ir Czesławas Miłoszas: moralinės vaizduotės tyrimas
Straipsniai
Gintautas Mažeikis
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2016-12-20
https://doi.org/10.15388/Relig.2016.1
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

blogis
gėris
niekšybė
galių pusiausvyra
moralinė vaizduotė
manicheizmas

Kaip cituoti

Mažeikis G. (2016) „Manicheizmai ir Czesławas Miłoszas: moralinės vaizduotės tyrimas“, Religija ir kultūra, 0(18-19), p. 8-21. doi: 10.15388/Relig.2016.1.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnio tikslas – apmąstyti Czesławo Miłoszo Ulro žemę manicheizmo istorijos kontekste remiantis moralinės vaizduotės teorija ir moralinės pusiausvyros koncepcija. Straipsnyje analizuojami viduramžių, Renesanso, romantizmo ir XX amžiaus manicheizmai, diskutuojama su Vytauto Kavolio ir Leonido Donskio samprotavimais šiomis temomis. Straipsnio naujumas: atsižvelgiant į Williamo Blake’o ir Cz. Miłoszo samprotavimus, kalbama apie moralinės pusiausvyros koncepciją ir daromos prielaidos dėl personalizuoto ir depersonalizuoto triksterio vaidmens skatinant moralinių pusiausvyrų kaitą. Straipsnyje siekiama apibrėžti moralinių galių funkcionalumą ir disfunkcionalumą moralinės vaizduotės teorijos ribose.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.