Meditacija kaip filosofinio mąstymo ir egzistencijos būdas
Straipsniai
Gintautas Mažeikis
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2008.2.2781
PDF

Reikšminiai žodžiai

meditacija
tikėjimas
patyrimas
interpasyvumas
konstitavimas
ekstatiškumas
nuolankumas
kūrybingumas
ironija

Kaip cituoti

Mažeikis G. (2008) „Meditacija kaip filosofinio mąstymo ir egzistencijos būdas“, Religija ir kultūra, 5(2), p. 51-61. doi: 10.15388/Relig.2008.2.2781.

Santrauka

Straipsnyje diskutuojamos filosofinės meditacijos galimybės, nagrinėjamos epistemologinės, egzistencinės patirtys bei aptariamas meditacinio supratimo formos ir ribos. Straipsnyje apibūdinamos T. Sodeikos aptariamos suvokimo būsenos: maldos, tylos, akivaizdybės, interpasyvumo, ironijos, nuolankumo. Šios sąvokos yra lyginamos su Sodeikos aptariamų autorių požiūriais: A. Kenterberiečiu, Šv. Bonaventūra, R. Descartes, M. Buberiu, E. Husserliu, M. Mamardašviliu, P. Wustu, T. Mertonu. Didesnis dėmesys skiriamas palyginimui refleksyviosios patirties ir pasaulį konstituojančios ar net konstruojančios praktikos. Ta proga straipsnyje supriešinama interpasyvi, išklausanti meditacija ir ekstatinė, aktyvi, kurianti bei diskutuojama apie Sodeikos ironišką požiūrį į ekstatines meditacines praktikas, kurias, pavyzdžiui, plėtojo J. Brunas ar G. Bataille.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.