ISTORINIS NIHILIZMAS IR MOKSLINĖ FANTASTIKA: KAI KURIŲ NAUJAUSIŲ PANSLAVIŠKŲ RELIGINIŲ JUDĖJIMŲ RUSIJOJE IR SARMATIZMO JUDĖJIMO LIETUVOJE ATVEJAI*
Sekuliarizacija ir religija
Aušra Kristina Pažėraitė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2010.1.2764
PDF

Kaip cituoti

Pažėraitė A. K. (2010) „ISTORINIS NIHILIZMAS IR MOKSLINĖ FANTASTIKA: KAI KURIŲ NAUJAUSIŲ PANSLAVIŠKŲ RELIGINIŲ JUDĖJIMŲ RUSIJOJE IR SARMATIZMO JUDĖJIMO LIETUVOJE ATVEJAI*“, Religija ir kultūra, 7(1-2), p. 55-82. doi: 10.15388/Relig.2010.1.2764.

Santrauka

Studijoje analizuojami kai kurie alternatyvūs šių dienų religinių / nacionalinių / rasinių tapatybių konstravimo atvejai, bandant atskleisti šiuolaikinės alternatyvios religinės / tautinės / rasinės tapatybės konstravimo mechanizmą. Nustatyta, kad šis mechanizmas veikia per dvi ašis – 1) istorinį nihilizmą (kuris tyrime apibrėžiamas kaip nepasitikėjimas profesionalių istorikų konstruojama istorijos vizija, jos atmetimas) ir 2) fantastiką (pasireiškiančią kaip individuali ar kolektyvinė naujų mitų kūryba), kūrimą fantastinių istorijos vizijų, kurios pateikiamos kaip tikroji istorija, buvusi užmiršta, iškraipyta ir tebeiškraipoma. Konkrečiai buvo analizuojamas vis didesnį populiarumą tiek Rusijoje, tiek už jos ribų, taip pat ir Lietuvoje įgaunantis rodnoverų mokymas ir jo pagrindu kuriamas Sergejaus Strižako „publicistinis“ filmas „Dievų žaidimai“, analizei pasitelkti pagrindinių jų autoritetų – Aleksejaus Trechlebovo ir Aleksandro Chinevičiaus – tekstai ir videomokymai. Kitas analizuotas pavyzdys – žymaus Rusijos matematiko topologo Anatolijaus Fomenko istorinės fantastikos eksperimentai. Studijoje aptariamas ir vieno pagrindinių rodnoverų šaltinių – Veleso knygos – klastojimo klausimas. Siekta atrasti galimas šių rusiškų judėjimų įtakos zonas ir Lietuvoje, taip pat analogiškus bandymus perkonstruoti lietuviškąją tapatybę. Čia, be kol kas pavienių žavėjimosi Trechlebovo ir Chinevičiaus mokymais atvejų, Rusijoje kilusio judėjimo KOB (Концепция Общественной Безопасности) filialo, kuriame pastebima rodnoverų mokymų pėdsakų, analizuotas naujausias (siekiantis keletą metų, bet per pastaruosius porą metų dėl Aivaro Lileikos veiklos įgijęs pagreitį) judėjimas, pasivadinęs Sarmatija. Analizuojant šį judėjimą paaiškėjo esminis skirtumas tarp rodnoverų ir „sarmatų“: pastarieji, nors ir nemažai fantazuoja, ne atmeta istorijos mokslą, bet kritikuoja ir kelia nepasitenkinimą profesionalių istorikų darbais (arba abejingumu), reikalaudami imtis rimtų jų nurodomų šaltinių tyrinėjimų, kad būtų sugrąžinta istorinė atmintis ir lietuviškoji tapatybė, kuri, anot šio judėjimo atstovų, yra sąmoningai menkinama ir klastojama dabartinių „oficiozinių“ lietuvių tautinės tapatybės „ekspertų“.
Pagrindiniai žodžiai: rodnoverai, sarmatai, neo-pagonybė, mokslinė fantastika, istorinis nihilizmas.

HISTORICAL NIHILISM AND SCIENCE FICTION: CASES OF SOME NEW PANSLAVIC RELIGIOUS MOVEMENTS AND LITHUANIAM MOVEMENT OF SARMATISM
Aušra Kristina Pažėraitė

Summary
In this study, some alternative new religious / national / racial identity construction cases have been analyzed in order to reveal the mechanism of contemporary alternative religious / ethnic / racial identity construction. It was found that this mechanism works in two axes – 1) historical nihilism (which in this study is defined as rejection of professional history, scientifically constructed vision of national / religious history), and 2) fiction, which manifests itself as an individual or a collective creation of new myths, historical fictions, which are presented as the true history which has been forgotten and distorted by various enemies (Christians, Jews, Europeans, and so on). In the study has been presented an analysis of the movement of growing popularity both in Russia and beyond, including Lithuania, of Rodnovers (slavic-arian neopagans) and created on the basis of teachings of leading authorities of this movement – A. Trehlebov and
A. Hinevitch, – “publicistic” movie of Sergei Strizhak “Games of the Gods”. Another example was the famous Russian mathematician topologist Fomenko and his new method of chronology, resulting in other historical fiction. In the study was also discussed question of the fake of one of the main sources of Rodnovers – Book of Veles. In this study, the areas of the influence of this Russian movement in Lithuania and similar efforts toward the new constructions of Lithuanian identity have also been found. Here are single cases of admiration of teachings of Trehlebov and Hinevitch, Lithuanian branch of another Russian movement, CNS (Conception of National Security), in which there are some traces of teachings of Rodnovers, and the most important – the most recent movement of Sarmatia. Analysis of this movement shows a fundamental difference between Rodnovers and “Sarmatians”, that the latter, although utilize many fantasies, but is not dismissing the science of history as such, but causes discontent and criticism of professional historians (or their indifference), requesting them to take seriously the sources they designate to in order to restore the historical memory and Lithuanian identity, which, according to representatives of this movement are deliberately discouraging and falsifying this identity by existing official “experts” of Lithuanian national identity.
Keywords: Rodnovers, Sarmatians, neo-pagans, science fiction, historical nihilism.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.