T. 9 (2011): Religija ir kultūra

T. 9 (2011)

Religija ir kultūra
Publikuota 2011-01-01

-

Rita Šerpytytė
NIHILIZMAS IR MAIŠTO SĄMONĖ
Santraukos peržiūros 210
100-109
PDF

Religinė patirtis

Tomas Sodeika
ŠVENTOJO BONAVENTŪROS KELIONĖ
Santraukos peržiūros 187
7-20
PDF
Lina Valantiejūtė
DIALOGO PRINCIPAS KAIP RELIGINIO PLIURALIZMO PAGRINDAS
Santraukos peržiūros 194
45-57
PDF

Menas ir vaizduotė

Kristupas Sabolius
TRYS VAIZDUOTĖS VARDAI
Santraukos peržiūros 214
58-76
PDF
Milda Žvirblytė
JUDĖJIMO IDĖJA MODERNISTINĖJE TAPYBOJE
Santraukos peržiūros 200
77-88
PDF

Maištas ir filosofija

Jūratė Baranova
MAIŠTO PRASMĖ IR BEPRASMYBĖ: NE TIK APIE JULIĄ KRISTEVĄ
Santraukos peržiūros 295
110-121
PDF
RELIGIJA IR KULTŪRA 2011 9
INFORMACIJA AUTORIAMS
Santraukos peržiūros 71