BENEDETTO CROCE’S ESTETIKA KAIP ALTERNATYVA MODERNISTINEI ESTETIKOS SAMPRATAI
Menas ir vaizduotė
Vaiva Daraškevičiūtė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2011.0.2746
PDF

Kaip cituoti

Daraškevičiūtė V. (2011) „BENEDETTO CROCE’S ESTETIKA KAIP ALTERNATYVA MODERNISTINEI ESTETIKOS SAMPRATAI“, Religija ir kultūra, 90, p. 89-99. doi: 10.15388/Relig.2011.0.2746.

Santrauka

Šiame straipsnyje ginama tezė, kad Benedetto Croce’s estetikos samprata yra alternatyvi modernistinei estetikos sampratai, pagal kurią menas tiriamas kaip specializuota sritis. Croce oponuoja tiek empirizmui, tiek racionalizmui pamatinio pažinimo poziciją suteikdamas ne juslėms ar intelektui, bet intuicijai. Croce’s intuicijos sampratos aptarimas atskleidžia, kad jo estetikoje menas suvokiamas meno filosofijos, o ne modernistinės estetikos prasme. Tai įrodoma dviem etapais: pirma, aptariant intuicijos kaip pamatinio pažinimo reikšmę Croce’s filosofinei sistemai, antra, remiantis tuo, kad intuicija Croce’i galima tik kaip ekspresija, teigiama, kad ši jungtis implikuoja visuomet aktyvų ir kūrybišką santykį su pasauliu.
Pagrindiniai žodžiai: intuityvus pažinimas, ekspresija, estetika, menas, racionalizmas, romantizmas.

AESTHETICS OF BENEDETTO CROCE AS AN ALTERNATIVE TO MODERNIST NOTION OF AESTHETICS
Vaiva Daraškevičiūtė

Summary
This article analyzes the aesthetics of Benedetto Croce as an alternative to modernistic notion of aesthetics. Croce contradicts empiricism and rationalism proposing the opinion that the process of perception begins not at the level of intelligence or senses, but at the level of intuition at first. The discussion on Croce’s intuition conception helps us to demonstrate that the art in his aesthetics is perceived more in terms of philosophy of art than in terms of modernistic aesthetics. That is shown in two steps: firstly, discussing how important in Croce’s philosophical system is intuition itself as the primary perception; secondly, showing that intuition for Croce is possible only as expression and it means that in this way perception is always creative and active relationship with the world.
Keywords: perception as intuition, expression, aesthetics, rationalism, romanticism.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.