Patterns of Thought
Straipsniai
Bernard Sypniewski
Rowan University, USA
M. Frankel Sypniewski
Atlantic Cape Community College, USA
Publikuota 2013-10-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2013.24.29.3
PDF

Reikšminiai žodžiai

argumentacija
modeliai
silogizmas
nevakarietiška argumentacija
logika
forma
minties sistemos
Kinijos kultūra

Kaip cituoti

Sypniewski B. ir Frankel Sypniewski M. (2013) „Patterns of Thought“, Respectus Philologicus, 24(29), p. 36-49. doi: 10.15388/RESPECTUS.2013.24.29.3.

Santrauka

Nuo senovės Kinijos laikų nebuvo sukurta sistemos, prilyginamos Aristotelio logikai, ar kokios kitos sistemos, sukurtos senajame Viduržemio jūros pasaulyje. Tačiau mąstant pagal vakarietišką logiką, sunku neteigti, kad Konfucijaus laikų tekstai nedemonstruoja jų autorių pastangų pateikti nenuginčijamus argumentus ar net „įrodymus“. Straipsnyje analizuojamas pavyzdys iš Da Xue teksto Didžiojo mokymosi būdas. Tai vienas iš penkių klasikinių Konfucijaus laikų kūrinių. Analizuojant tekstą, ieškoma būdo, kuris galėtų atitikti motyvuotų faktų pristatymo tikslą. Konfucijaus laikų klasikiniai tekstai, ypač Da Xue, vystėsi kone tuo pačiu laiku su graikų logine mintimi. Straipsnyje siūlomi geri sudėtingų, gerai apgalvotų filosofinių tekstų pavyzdžiai, nepaveikti graikų loginės minties proceso. Skaitytojui būtina žinoti, jog autoriai nemano, kad šis ar kiti klasikiniai kinų tekstai yra nelogiški. Jie atskleidžia neloginio argumentavimo sistemą. Manytina, kad kinų autorius be rimto pagrindimo neimituoja kitų tekstų ar žodinių pasakymų. Tekstas, kuriame nejaučiama Kinijos įtaka, sunkiai modeliuojamas. Straipsnyje tvirtinama, kad modeliai tekste, demonstruojantys nevakarietišką argumentaciją, yra daugiau nei literatūrinė priemonė.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.