Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika. Sudarė Laima Kalėdienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017. 1110 p. ISBN 978-609-411-201-0.
Recenzijos
Виктория Ушинскене
Вильнюсский университет
https://orcid.org/0000-0001-9070-8659
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2020.65(2).54
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Valerijus Čekmonas
language contacts
sociolinguistics
bilingualism
multilingualism Valerijus Čekmonas
kalbų kontaktai
sociolingvistika
dvikalbystė
daugiakalbystė

Kaip cituoti

Ушинскене, В. (tran.) (2020) “Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika. Sudarė Laima Kalėdienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017. 1110 p. ISBN 978-609-411-201-0”., Slavistica Vilnensis, 65(2), pp. 149–158. doi:10.15388/SlavViln.2020.65(2).54.

Santrauka

Apžvelgiamos knygos sudarymo tikslas – atskleisti lingvistikos erudito prof. Valerijaus Čekmono (1937–2004) sukurtą savitą baltų ir slavų kalbų sąveikos tyrimo metodologiją, kuri yra dvejopa: tipologinės rekonstrukcijos ir sociolingvistinė. V. Čekmono lyginamosios istori­nės kalbotyros darbai vertinami kaip novatoriški, nes jis pirmasis kalbotyros istorijoje konkrečių kalbos reiškinių aiškini­mą nuosekliai ėmė grįsti ne tik diachroniniais, bet ir sinchroniniais duomenimis, naudojo savo sukurtą diachroninių tyrimų progra­mą. Be diachroninių faktų interpretavimo metodologijos, Čekmonas sukūrė sinchroninių faktų atrankos, grupavimo ir kaupimo metodologiją. Knygą sudaro dvi dalys: pirmojoje skelbiami reikšmingiau­si V. Čekmono straipsniai apie lietuvių, baltarusių ir lenkų kalbų sąveiką, apie sociolingvistinę situaciją dau­giakalbiuose Lietuvos arealuose. Nemažai jų rengta su bendraautoriais – tai puikiai atspindi Čekmono siekį visą dėmesį skiriant problemai spręsti į bendrą darbą įtraukti bendražygius, mokinius. Antrojoje knygos dalyje pristatoma Čekmono mokykla: į rinkinį pateko dvyli­ka profesoriaus mokinių ir bendražygių straipsnių.

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>