T. 57 Nr. 2 (2012): Kalbotyra: Slavistica Vilnensis

T. 57 Nr. 2 (2012)

Slavistica Vilnensis
Kalbotyra:
Publikuota 2012-01-01

I

Олег Поляков
Юрий Сергеевич Степанов (20.07.1930–03.01.2012)
Santraukos peržiūros 187
221-228
PDF
Viktorija Ušinskiene
Tożsamość na styku kultur / Tapatybė kultūrų sankirtoje.
Santraukos peržiūros 178
216-220
PDF
Regina Jakubėnas
Kalendarz Polityczny Wileński księdza Franciszka Paprockiego
Santraukos peržiūros 344
185-196
PDF
Gabija Kiaušaitė
Tarmės Lietuvoje ir Slovėnijoje: sociolingvistinis tyrimas
Santraukos peržiūros 219
151-172
PDF
Karmen Kenda-Jež
Slovenska narečja v Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA)
Santraukos peržiūros 201
57-76
PDF
Анатолий Михайлович Кузнецов
«Бывают странные сближенья…»: греческий юпсилон и глаголица
Santraukos peržiūros 204
7-14
PDF