T. 56 Nr. 2 (2011): Kalbotyra: Slavistica Vilnensis

T. 56 Nr. 2 (2011)

Slavistica Vilnensis
Kalbotyra:
Publikuota 2011-01-01

I

Марина Владимировна Чистякова
Архаичные черты в прологах Великого княжества Литовского
Santraukos peržiūros 238
23-34
PDF
Елена Михайловна Коницкая
Русско-словенские лексические параллели
Santraukos peržiūros 213
53-66
PDF
Mirosław Dawlewicz
Rusycyzmy w socjolekcie młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie
Santraukos peržiūros 197
67-76
PDF
Виктория Ушинскене
Милош и Россия
Santraukos peržiūros 231
77-84
PDF
Teresa Dalecka
Obchody Roku Miłosza na Litwie
Santraukos peržiūros 202
85-88
PDF