T. 56 Nr. 2 (2011): Kalbotyra: Slavistica Vilnensis

T. 56 Nr. 2 (2011)

Slavistica Vilnensis
Kalbotyra:
Publikuota 2011-01-01

I

Марина Владимировна Чистякова
Архаичные черты в прологах Великого княжества Литовского
Santraukos peržiūros 215
23-34
PDF
Елена Михайловна Коницкая
Русско-словенские лексические параллели
Santraukos peržiūros 191
53-66
PDF
Mirosław Dawlewicz
Rusycyzmy w socjolekcie młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie
Santraukos peržiūros 177
67-76
PDF
Виктория Ушинскене
Милош и Россия
Santraukos peržiūros 208
77-84
PDF
Teresa Dalecka
Obchody Roku Miłosza na Litwie
Santraukos peržiūros 182
85-88
PDF