T 67 Nr. 2 (2022): Slavistica Vilnensis

T 67 Nr. 2 (2022)

Slavistica Vilnensis
Publikuota 2022-12-30

Pradiniai puslapiai

Jelena Konickaja
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49
1-9
PDF

Straipsniai

Алла Кожинова | Елена Суркова
Hapax legomena в Книге Иова и их рецепция в восточнославянских библиях XV–XVI вв.
Santraukos peržiūros 76 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
24-39
PDF
Petar Sotirov
Polskie archaizmy na tle ich odpowiedników w języku bułgarskim
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Nijolė Tuomienė
Oikonimų slavinimo ypatybės periferinėje lietuvių tarmėje
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64
52-68
PDF
Renáta Gregová
Onomatopoeic Words in Slovak: Everyday Use and Stylistic Function
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13
Birutė Sinočkina
Микротопонимия в межъязыковом пространстве: названия вильнюсских внутригородских объектов
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90 | Straipsnio (HTML) peržiūros 132
Irena Fedorovič | Miroslav Davlevič
Wyznaczniki regionalizmu w zbiorze opowiadań Heleny Romer-Ochenkowskiej Tutejsi (1931)
Santraukos peržiūros 80 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 60 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17
Элеонора Лассан
Современная русская патриотическая песня как отражение посттравматического национального синдрома
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Špela Petric Žižić
School Dictionary of the Slovenian Language on the Franček Web Porta
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15

Kronika

Andreja Žele
Delovno mednarodno srečanje v Ljubljani (Slovenija) o sodobni frazeologiji kot vitalni jezikoslovni vedi
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36 | Straipsnio (HTML) peržiūros 7
Marta Małachowicz | Joanna Piotrowska
Międzynarodowy projekt dydaktyczny Wielojęzyczność regionu bałtyckiego w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 107 | Straipsnio (HTML) peržiūros 48