Darboholizmas ir priklausomybė nuo darbo: motyvacinių veiksnių skirtumai
Straipsniai
Modesta Morkevičiūtė
Vytauto Didžiojo universitetas
Auksė Endriulaitienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2021-10-29
https://doi.org/10.15388/Soctyr.44.2.6
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

darboholizmas
priklausomybė nuo darbo
darbo motyvacija

Kaip cituoti

Morkevičiūtė M. ir Endriulaitienė A. (2021) „Darboholizmas ir priklausomybė nuo darbo: motyvacinių veiksnių skirtumai“, Socialiniai tyrimai, 44(2), p. 98-109. doi: 10.15388/Soctyr.44.2.6.

Santrauka

Tyrimu siekta nustatyti motyvacinius darboholizmo ir priklausomybės nuo darbo veiksnių skirtumus. 2021 metų vasario-balandžio mėnesiais atliktame moksliniame tyrime dalyvavo 964 darbuotojai iš įvairių Lietuvos organizacijų. Darboholizmui vertinti naudota trumpoji Schaufeli ir kt. (2009) pasiūlytos skalės versija DUWAS-10. Priklausomybei nuo darbo matuoti naudota Bergeno priklausomybės nuo darbo skalė (Andreassen ir kt., 2012). Darbo motyvacijai matuoti naudota darbo išorinės ir vidinės motyvacijos skalė (Tremblay ir kt., 2009). Abi tyrimu tikrintos hipotezės iš dalies patvirtintos. Taikant regresinę analizę nustatyta, jog darboholizmą numato vidinė darbo motyvacija ir vienas išorinės motyvacijos tipas (perimtas reguliavimas). Priklausomybę nuo darbo numato trys išorinės motyvacijos tipai (išorinis, perimtas, integruotas reguliavimas). Vidinė darbo motyvacija nebuvo reikšmingas veiksnys numatant priklausomybę nuo darbo.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.