Ryšys tarp darbuotojų perfekcionizmo ir darboholizmo: atsidavimą darbui skatinančios organizacijos reikšmė
Straipsniai
Modesta Morkevičiūtė
Vytauto Didžiojo universitetas
Auksė Endriulaitienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2022-05-25
https://doi.org/10.15388/Soctyr.45.1.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

darboholizmas
perfekcionizmas
atsidavimą darbui skatinanti organizacija

Kaip cituoti

Morkevičiūtė M. ir Endriulaitienė A. (2022) „Ryšys tarp darbuotojų perfekcionizmo ir darboholizmo: atsidavimą darbui skatinančios organizacijos reikšmė“, Socialiniai tyrimai, 45(1), p. 65-76. doi: 10.15388/Soctyr.45.1.4.

Santrauka

Tyrimu siekta įvertinti moderacinę subjektyviai suvokiamos atsidavimą darbui skatinančios organizacijos reikšmę ryšiui tarp darbuotojų perfekcionizmo ir darboholizmo. Skerspjūvio tyrime dalyvavo 964 darbuotojai (514 moterų ir 450 vyrų) iš įvairių Lietuvos organizacijų. Duomenys rinkti naudojant internetinius savižinos klausimynus. Darboholizmui vertinti naudota Schaufeli ir kt. (2009) pasiūlyta skalė DUWAS-10. Perfekcionizmui matuoti naudota trumpoji daugiadimensio perfekcionizmo skalės versija (MPS; Hewitt ir Flett, 1991). Įvertinti subjektyvų suvokimą apie tai, ar organizacija darbuotojus skatina telktis vien ties darbu, ar yra linkusi palaikyti taip pat ir darbuotojų įsipareigojimus šeimai, naudotas Allen (2001) pasiūlytas klausimynas. Tyrime kelta hipotezė, kad teigiamas ryšys tarp perfekcionizmo ir darboholizmo yra stipresnis atsidavimą darbui skatinančiose darbovietėse dirbantiems darbuotojams. Hipotezė patvirtinta. Nustatyta, kad darboholizmo vystymosi rizika yra didesnė perfekcionizmu pasižymintiems darbuotojams, kurie organizaciją suvokia kaip labiau skatinančią atsidavimą darbui.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.