T. 39 Nr. 1 (2016)

T. 39 Nr. 1 (2016)

Socialiniai tyrimai
Publikuota 2016-12-05

Straipsniai

Martynas Brazauskas
Alternatyvūs rizikos vertinimo metodai: saugumo ribos teoriniai aspektai
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
5-12
PDF
Edita Petuškienė | Rasa Glinskienė
Lietuvos konkurencingumo didinimas skatinant verslumą: ekspertinio vertinimo rezultatai
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
13-26
PDF
Rasa Miežienė | Boguslavas Gruževskis
Netipinės užimtumo formos Lietuvoje: esminiai bruožai ir paplitimas
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
27-36
PDF
Aras Zirgulis | Mantas Eitutis
Viešosios išlaidos: politinės fragmentacijos poveikis
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
37-48
PDF
Vita Juknevičienė
Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo raiška Lietuvoje: kokybinio tyrimo imties parinkimo aspektas
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
49-60
PDF