Ar reikia perrinkti socialumą? Nutrūkęs B. Latouro ir P. Bourdieu ginčas
Straipsniai
Arūnas Poviliūnas
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-12-30
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2020.2.26
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Pierre’as Bourdieu
refleksyvioji sociologija
Bruno Latouras
veikėjo-tinklo teorija
socialumo perrinkimas

Kaip cituoti

Poviliūnas A. (2020) „Ar reikia perrinkti socialumą? Nutrūkęs B. Latouro ir P. Bourdieu ginčas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 47(2), p. 36-50. doi: 10.15388/SocMintVei.2020.2.26.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas dviejų iškilių Prancūzijos sociologų – P. Bourdieu ir B. Latouro – konfliktas, atkreipiant dėmesį į dviejų ginčijamų dalykų, socialinės tikrovės ir sociologijos amato, skirtingas sampratas. Atsakant į klausimą, kokiu mastu šis konfliktas gali būti siejamas su paradigminiu sociologijos lūžiu, kurį tarsi bandė inicijuoti B. Latouras su kolegomis, daroma išvada, kad B. Latouro ir jo kolegų siekiai įtvirtinti veikėjo-tinklo teoriją ir, atsisakius medžiagiškos socialumo interpretacijos bei su ja susijusio specifinio sociologinio žinojimo, „perrinkti socialumą“ tapo svarbiu sociologijos lauko fragmentu, kuris lokalizavosi mokslo ir technologijų tyrimų sąjūdyje, tačiau paradigminiu sociologijos lūžiu taip ir netapo.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.