Apie bandymą atverti juodąsias mokslo dėžes (2)
Straipsniai
Arūnas Poviliūnas
Vilnius University
Antanas Voznikaitis
Vilnius University
Lina Mačiulė
Vilnius University
Monika Juknienė
Vilnius University
Elena Sinkevičiūtė
Vilnius University
Rima Žilinskaitė
Vilnius University
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2018.2.1
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

naujoji mokslinė dvasia
nedekartiška epistemologija
tropų teorija
mokslo komunikacija
sociologijos didaktika

Kaip cituoti

Poviliūnas A., Voznikaitis A., Mačiulė L., Juknienė M., Sinkevičiūtė E. ir Žilinskaitė R. (2018) „Apie bandymą atverti juodąsias mokslo dėžes (2)“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 43(2), p. 7-42. doi: 10.15388/SocMintVei.2018.2.1.

Santrauka

 Šiame straipsnyje toliau plėtojamos idėjos iš ankstesnės publikacijos Apie bandymą atverti juodąsias mokslo dėžes (1)ir analizuojamas sociologinis eksperimentas, kuriuo siekėme peržengti sociologijos ir gamtos mokslų rutininių tyrimo procedūrų ribas. Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje aptariama nedekartiška G. Bachelard’o „naujosios mokslinės dvasios“ epistemologija ir H. White’o tropų teorija, kuri suteikė „naujosios mokslinės dvasios“ formavimosi aiškinimui kitonišką interpretacinį kontekstą. Antrojoje dalyje aprašomas sociologijos studentų atliktas didaktinis eksperimentas, kuris apėmė dvi grupines diskusijas su gamtos mokslų doktorantais. Pirmojoje grupinėje diskusijoje buvo taikyti socialumo sociologijos principai, o antrojoje, pasitelkus perteikimo sociologijos principus, buvo mėginta išprovokuoti epistemologinį lūžį. Epistemologinio lūžio refleksija paskatino kritiškai įvertinti sociologinio habitus formavimąsi.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.