Magistrų integracija į darbo rinką: magistrantūros studijų absolventų sociologinės apklausos analizė
-
Vida Beresnevičiūtė
Arūnas Poviliūnas
Publikuota 2007-06-29
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2007.1.6028
PDF

Reikšminiai žodžiai

magistrai
darbo rinka
profesinė integracija
profesinis mobilumas
Dublino aprašai

Kaip cituoti

Beresnevičiūtė V. ir Poviliūnas A. (2007) „Magistrų integracija į darbo rinką: magistrantūros studijų absolventų sociologinės apklausos analizė“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 190, p. 88-103. doi: 10.15388/SocMintVei.2007.1.6028.

Santrauka

Straipsnyje remiamasi 2006 m. pradžioje atliktu 2001–2005 metų magistratūros absolventų sociologiniu tyrimu, kuriuo siekta įvertinti magistrų profesinę integraciją į Lietuvos darbo rinką, kaip magistrai realizuoja studijų metu sukauptą savo žmogiškąjį ir socialinį kapitalą. Tyrimo duomenų analizė grindžiama trimis pagrindiniais aspektais: struktūriniu, apimančiu magistrų padėties darbo rinkoje analizę; funkciniu, nagrinėjančiu magistrų pasirengimą darbo rinkai bei vertinamuoju, susijusiu su magistrų profesinės integracijos vertinimu. Plačiau aptariami tik pagrindiniai empirinio tyrimo rodikliai, geriausiai iliustruojantys analizės aspektus.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>