Magistrų integracija į darbo rinką: magistrantūros studijų absolventų sociologinės apklausos analizė
-
Vida Beresnevičiūtė
Arūnas Poviliūnas
Publikuota 2007-06-29
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2007.1.6028
PDF

Reikšminiai žodžiai

post-graduates
labour market
professional integration
professional mobility
Dublin descriptors magistrai
darbo rinka
profesinė integracija
profesinis mobilumas
Dublino aprašai

Kaip cituoti

Beresnevičiūtė, V. and Poviliūnas, A. (trans.) (2007) “Magistrų integracija į darbo rinką: magistrantūros studijų absolventų sociologinės apklausos analizė”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 19, pp. 88–103. doi:10.15388/SocMintVei.2007.1.6028.

Santrauka

Straipsnyje remiamasi 2006 m. pradžioje atliktu 2001–2005 metų magistratūros absolventų sociologiniu tyrimu, kuriuo siekta įvertinti magistrų profesinę integraciją į Lietuvos darbo rinką, kaip magistrai realizuoja studijų metu sukauptą savo žmogiškąjį ir socialinį kapitalą. Tyrimo duomenų analizė grindžiama trimis pagrindiniais aspektais: struktūriniu, apimančiu magistrų padėties darbo rinkoje analizę; funkciniu, nagrinėjančiu magistrų pasirengimą darbo rinkai bei vertinamuoju, susijusiu su magistrų profesinės integracijos vertinimu. Plačiau aptariami tik pagrindiniai empirinio tyrimo rodikliai, geriausiai iliustruojantys analizės aspektus.
PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>