Žinojimo sociologijos tyrimo projektas kaip sociologijos didaktikos eksperimentas
Žinojimo sociologija
Arūnas Poviliūnas
Antanas Voznikaitis
Indrė Bielevičiūtė
Sandra Navickaitė
Paulė Stulginskaitė
Publikuota 2016-03-24
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2015.2.9864
PDF

Reikšminiai žodžiai

sociologijos didaktika
epistemologinis lūžis
akademinis laukas
tyrėjų grupė
žinojimo sociologija

Kaip cituoti

Poviliūnas A., Voznikaitis A., Bielevičiūtė I., Navickaitė S. ir Stulginskaitė P. (2016) „Žinojimo sociologijos tyrimo projektas kaip sociologijos didaktikos eksperimentas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 37(2), p. 29-71. doi: 10.15388/SocMintVei.2015.2.9864.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas žinojimo sociologijos kaip sociologijos didaktikos projektas. Projekte dalyvavę sociologai, apklausdami chemijos specialybės doktorantus, analizavo mokslinį chemikų kolektyvą ir kartu reflektavo, kaip, tyrinėjant chemikų akademinę bendruomenę, aktualizuojasi sociologijos akademinis laukas ir sociologo habitus. Sociologo habitus atpažinimą susiejome su sociologijos sociologija arba reflektyviąja sociologija, kurią įtvirtina G. Bachelard‘o aprašyti epistemologinis lūžis ir epistemologinis budrumas. Tiek, kiek chemikų akademinio cecho analizė atskleidžia tipiškus akademinio lauko struktūros aspektus, chemikų lauko tyrimas yra tiesiogiai susijęs su sociologijos lauko savianalize. Žinojimo sociologiją studijų metu praktikavę sociologai apibendrino, kad sociologinis akademinio lauko struktūros atpažinimas, kurį pavyko užfiksuoti tyrinėjant chemikų akademinę bendruomenę, yra tiesioginis sociologinio habitus lavinimas, kuris yra svarbus sociologijos didaktikos požiūriu.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.