Politikos ir mokslo santykio sampratos raida: nuo Weberio iki Habermaso
-
Aldis Gedutis
Publikuota 2001-07-10
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5895
PDF

Reikšminiai žodžiai

science
politics
German tradition of social philosophy
Max Weber
Karl Mannheim
Frankfurt school
Jürgen Habermas mokslas
politika
vokiškoji socialinės filosofijos tradicija
Maxas Weberis
Karlas Mannheimas
Frankfurto mokykla
Jürgenas Habermasas

Kaip cituoti

Gedutis, A. (tran.) (2001) “Politikos ir mokslo santykio sampratos raida: nuo Weberio iki Habermaso”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 8(3-4), pp. 22–43. doi:10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5895.

Santrauka

Straipsnyje siekiama parodyti mokslo ir politikos santykio sampratos pokyčius XX a. vokiškoje socialinės filosofijos tradicijoje, kuriai priskiriame Maxą Weberį, Karlą Mannheimą, Frankfurto mokyklą bei Jürgeną Habermasą. Ištyrus pastarųjų teoretikų pažiūras, galima teigti, jog daugmaž neutrali XX a. pradžios Weberio mokslo politinio vaidmens samprata išgyvena keletą transformacijų, t.y. pirmiausia ji įgauna pozityvaus mokslo socialinių galimybių vertinimo pavidalą Mannheimo žinojimo sociologijoje, po to perauga į negatyvų mokslo vaidmens traktavimą Frankfurto mokykloje, kol galiausiai su kai kuriomis pataisomis grįžta į savo pirminę formą Habermaso teorijoje.
PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>