Šiuolaikinės Lietuvos vartotojo profilis
-
Vylius Leonavičius
Publikuota 2002-07-10
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2002.1.5902
PDF

Reikšminiai žodžiai

vartotojas
vartojimo modeliai
pajamos
vertybės

Kaip cituoti

Leonavičius V. (2002) „Šiuolaikinės Lietuvos vartotojo profilis“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 90, p. 5-15. doi: 10.15388/SocMintVei.2002.1.5902.

Santrauka

Straipsnyje analizuojami vartotojų sąmoningumo sociologinio tyrimo apklausos, atliktos 2001 m. lapkričio-gruodžio mėn., duomenys. Analizei panaudotas vakarietiškos vartotojiškos visuomenės, kuri remiasi viduriniosios klasės visuomene, teorinis modelis (Lury, Forbes, Kanuk, Schiffman). Galima būtų išskirti du svarbiausius vidurinės klasės visuomenės ypatumus: ji yra pasiturinti ir turi savitą vertybinių orientacijų rinkinį (didesnis poreikis asmens saviraiškai, vartojimo estetizacija, individualizmas, ekologinės nuostatos). Nors Lietuvos visuomenė pagal pajamas dar nėra viduriniosios klasės visuomenė ir tik nedidelė visuomenės dalis atitinka viduriniosios klasės parametrus pagal pajamas, tačiau duomenys rodo, kad Lietuvos vartotojams yra būdingos tam tikros viduriniosios klasės vertybinės orientacijos. Tai neišvengiamai sąlygoja savitą vartojimą, kuris skiriasi nuo klasikinio vartotojiškos visuomenės tipo.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.