Pacientų pasitenkinimo bendrosios praktikos gydytojo paslaugomis analizė sveikatos modelio atžvilgiu
-
Vylius Leonavičius
Mindaugas Plieskis
Jadvyga Petrauskienė
Publikuota 2003-07-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2003.1.5932
PDF

Reikšminiai žodžiai

sveikatos apsauga
pasitenkinimas paslaugomis
bendrosios praktikos gydytojo–paciento santykis

Kaip cituoti

Leonavičius V., Plieskis M. ir Petrauskienė J. (2003) „Pacientų pasitenkinimo bendrosios praktikos gydytojo paslaugomis analizė sveikatos modelio atžvilgiu“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 110, p. 93-101. doi: 10.15388/SocMintVei.2003.1.5932.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas BPG-paciento santykis, remiantis apklausos duomenimis apie pasitenkinimą bendrosios praktikos gydytojų (BPG) paslaugomis Kauno pirminės sveikatos priežiūros institucijose. Parodoma, kad dauguma pacientų, sutinkančių su tuo, kad neklausinėdami vykdo visus BPG nurodymus ir kartu yra patenkinti gauta informacija, BPG dėmesiu, jiems skirtu laiku, labiau toleruoja BPG-paciento santykius, pagrįstus biomedicininiu sveikatos modeliu. Kita vertus, apie ketvirtis pacientų nesutinka su tuo, kad jie nieko neklausinėdami vykdo visus BPG nurodymus. Kartu tarp pastarųjų daugiausiai nepatenkintų gauta informacija, BPG dėmesiu, BPG jiems skirtu laiku. Šią grupę būtų galima priskirti BPG–paciento sąveikai, pagrįstai biopsichosocialiniu modeliu. Kiekvieną sveikatos modelį galima sieti su skirtingais teoriniais modernios visuomenės tipais. Biomedicininis sveikatos modelis būdingas toms visuomenėms, kuriose BPG-paciento santykyje dominuoja sveikatos institucijų spaudimas, tuo tarpu biopsichosocialinis sveikatos modelis būdingas individualistinėms vėlyvosios modernybės visuomenėms.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.