Civilizacijų analizė: Vytautas Kavolis ir Benjaminas Nelsonas
-
  • Alvydas Noreika
Alvydas Noreika
Publikuota 2004-12-28
PDF

Reikšminiai žodžiai

civilization
culture
organization of civilization
formal constructions
principles of integration
civilizational processes civilizacija
kultūra
civilizacijos organizacija
formaliosios konstrukcijos
integracijos principai
civilizaciniai procesai

Kaip cituoti

Noreika, A. (tran.) (2004) “Civilizacijų analizė: Vytautas Kavolis ir Benjaminas Nelsonas”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 14, pp. 72–82. doi:10.15388/SocMintVei.2004.2.5964.

Santrauka

Straipsnyje aptariamas žymaus lietuvių sociologo Vytauto Kavolio (1930–1996) indėlis plėtojant civilizacijų analizę, vieną iš dabartinių civilizacijų sociologijos krypčių. Vytauto Kavolio požiūris į civilizaciją, jos organizaciją bei dinamiką ir civilizacijų tyrimų metodologiją lyginamas su civilizacijų analizės įkvėpėjo Benjamino Nelsono (1911–1977) tyrimais. Palyginti su B. Nelsonu, V Kavolis pasiūlo nemažai reikšmingų naujovių. Originaliausia V. Kavolio civilizacijų sociologijos dalis – civilizacijos organizacijos ir dinamikos samprata. Plėtodamas civilizacijos organizacijos ir dinamikos sampratą, V Kavolis plačiai taiko formalistinį požiūrį. Jo dėmesio centre – civilizaciją integruojantys principai: reikšmių struktūrinių ryšių modeliai (formaliosios konstrukcijos) ir teorijos-praktikos artikuliacijos būdai – bei jų kaitos procesai. Mažiausi skirtumai tarp V. Kavolio ir B. Nelsono aptinkami civilizacijų tyrimų metodologijos srityje.
PDF