Kritinė teorija ir jos kontroversijos
Socialinė teorija
Algis Mickūnas
Publikuota 2016-03-24
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2015.2.9863
PDF

Reikšminiai žodžiai

kritinė teorija
Habermas
Gadameris
Apšvietos projektas

Kaip cituoti

Mickūnas A. (2016) „Kritinė teorija ir jos kontroversijos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 37(2), p. 5-28. doi: 10.15388/SocMintVei.2015.2.9863.

Santrauka

Straipsnyje svarstomos Frankfurto kritinės mokyklos diskusijos, įskaitant kontroversiją tarp Habermaso ir Gadamerio. Teigiama, kad problemos, kurios svarstomos šios mokyklos „vidinio diskurso“ lauke, glaudžiai susijusios su platesnės apimties – mokslo, technologijos, gyvenimo-pasaulio, verčių, kalbos ir reflektyvaus išsilaisvinimo galimybių – klausimais. Analizuojama mokslinio „neutralumo“ ir racionalumo tarpusavio santykio problema. Teigiama, kad reflektyvus racionalumas atveria diskursyvios praktikos lygmenį, susijusį su patyrimo pirmumo – plačiausia šio žodžio prasme – klausimais.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.