Specialistų pasiūlos kaitos Lietuvoje analizė ir jų kompetencijų vertinimo galimybės
Straipsniai
Arūnas Pocius
Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas
Publikuota 2011-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2011.13933
PDF

Reikšminiai žodžiai

specialistai
darbo pasiūla
kompetencija
gebėjimai
švietimo sritys
profesijų grupės

Kaip cituoti

Pocius A. (2011) „Specialistų pasiūlos kaitos Lietuvoje analizė ir jų kompetencijų vertinimo galimybės“, Lietuvos statistikos darbai, 50(1), p. 58-68. doi: 10.15388/LJS.2011.13933.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama darbo pasiūlos būklė ir raida Lietuvoje, nemažai dėmesio skiriama galimybei nustatyti dirbančiųjų / darbuotojų / užimtųjų gebėjimus. Atliekant analizę naudotasi Lietuvos statistikos departamento pateikiamais Lietuvos gyventojų išsilavinimo rodikliais pagal ISCED bei Lietuvos švietimo klasifikatorių, taip pat darbo jėgos (užimtumo) tyrimų duomenimis. Straipsnyje naudojami rodikliai apima darbuotojų pasiūlos (darbo išteklių) pasiskirstymą pagal išsilavinimą bei atskiras jo sritis. Esminis šio straipsnio prioritetas – pasiūlos kaitos vertinimas. Atlikta analizė remiasi Lietuvos statistikos departamento darbo jėgos (užimtumo) tyrimų duomenimis bei informacija apie šalies mokymo institucijose parengtus specialistus.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.