Nr. 8 (2016): Taikomoji kalbotyra

Nr. 8 (2016)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2015-12-18
Vuk Vukotić
Ką reiškia “kalba” kalbėtojams? Konstruojant kalbos sampratos modelį viešojoje erdvėje
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 131
1-27
PDF
Laura Kamandulytė-Merfeldienė | Ingrida Balčiūnienė
Apie pažymimuosius pasakymus sakytinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 131 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
55-71
PDF
Rūta Angelė Vilkelytė
Alkoholio prevencijai skirtų socialinių reklamų vaizdatekstis. Įtikinimo būdai
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324
72-106
PDF
Agnė Čepaitienė
Vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių sociokultūriniai tinklai
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172
136-159
PDF
Viktorija Kavaliauskaitė
Prašymų raiškos įsisavinimas lietuvių vaikų kalboje
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128
160-187
PDF
Ieva Stasiūnaitė
Erdvės prielinksnių semantinių tyrimų apžvalga
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 576
188-212
PDF
Inesa Šeškauskienė | Virginija Masiulionytė | Birutė Ryvitytė
Humoras ir kūrybinės kalbos galios, arba Kai sentimentai virsta centimentais
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 362
213-243
PDF
Joana Gruodytė
Kalbų vartojimas Pabradėje (skelbimų duomenys)
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 186
244-264
PDF
Laima Nevinskaitė
„O kodėl Jūs mane pertraukinėjate?“ Persidengimų bei pertraukimų kaita pokalbių laidose 1960–2011 metais
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 123
265-291
PDF

Recenzijos, nuomonės, apžvalgos

Inesa Šeškauskienė
Berlynas ir neblėstanti meilė metaforoms ir futbolui, arba Kas naujo metaforų tyrimuose
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
320-329
PDF