Daugiakalbė reklama lietuviškuose žurnaluose 1993–2013 metais
Articles
Laima Nevinskaitė
Lietuviu kalbos institutas
Publikuota 2014-03-02
https://doi.org/10.15388/TK.2014.17474
PDF

Reikšminiai žodžiai

reklama žurnaluose
daugiakalbė reklama
vienakalbė reklama
simbolinė kalbos funkcija
anglų kalba

Kaip cituoti

Nevinskaitė L. (2014) „Daugiakalbė reklama lietuviškuose žurnaluose 1993–2013 metais“, Taikomoji kalbotyra, (3), p. 1-32. doi: 10.15388/TK.2014.17474.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas kiekybinis daugiakalbės reklamos Lietuvos žurnaluose 1993–2013 metais tyrimas. Daugiakalbe reklama laikoma tokia reklama, kurioje kartu su lietuvišku reklamos tekstu yra panaudojami atskiri, į lietuvišką tekstą neintegruoti nelietuviški reklamos teksto elementai. Į analizę taip pat įtraukta vienakalbė nelietuviška reklama, nes ji rodo reklamos domeno daugiakalbiškumą. Atliekant tyrimą, išanalizuota reklama keturiuose skirtingo pobūdžio žurnaluose (Veidas, Laima, TV antena, Verslo klasė) ketveriais skirtingais analizuojamo laikotarpio metais (1993/1994, 1998, 2003 ir 2013; išskyrus du iš atrinktų žurnalų, kurie pradėti leisti vėliau nei 1993 m.). Iš viso išanalizuoti 1995 reklaminiai pranešimai. Lietuviška ir nelietuviška reklama analizuojama pagal tokius papildomus bruožus: įmonės/gamintojo kilmės šalis, prekės kategorija, nelietuviški struktūriniai reklamos elementai, reklamos dydis, nelietuviškų elementų kalba. Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama kiekybinei surinktų duomenų analizei, ją iliustruojant konkrečiais pavyzdžiais. Prieinama pagrindinė išvada, kad iš analizuotos imties matyti Lietuvos žurnalų reklamos daugiakalbiškumo didėjimo tendencija.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.