Kam reklamai skoliniai? Leksikos skoliniai reklamos tekstuose
Articles
Laima Nevinskaitė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2014-03-02
https://doi.org/10.15388/TK.2014.17479
PDF

Reikšminiai žodžiai

naujieji skoliniai
skolinimosi priežastys
reklama
reklamos kalba
kalbų kontaktas
anglų kalba

Kaip cituoti

Nevinskaitė L. (2014) „Kam reklamai skoliniai? Leksikos skoliniai reklamos tekstuose“, Taikomoji kalbotyra, (3), p. 1-30. doi: 10.15388/TK.2014.17479.

Santrauka

Straipsnio tikslas – išnagrinėti naujųjų leksikos skolinių naudojimo priežastis tekstinėje reklamoje, atsižvelgiant į reklamos kaip diskurso rūšies ypatumus. Empirinę analizės medžiagą sudaro Naujųjų skolinių duomenų bazėje sukaupti reklamų su naujaisiais skoliniais pavyzdžiai. Straipsnyje, remiantis ankstesniais tyrimais, apžvelgiamos galimos skolinimosi priežastys, užsienio kalbų naudojimo reklamoje tikslai, kai kurie masinę komunikaciją ir reklamą aiškinantys teoriniai modeliai, kuriais remiantis keliamos prielaidos apie skolinių funkcijas reklamoje. Empirinėje straipsnio dalyje pagal teorinėje dalyje pateiktą skolinimosi priežasčių klasifikaciją ir įvardintus reklamos ypatumus kokybinės analizės principais nagrinėjamos skolinių reklamoje grupės ir jų naudojimo reklamoje atvejai, aptariami skolinių reklamoje rašybos ypatumai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.