Ankstyvoji dvynių kalbos raida: specializuoto tekstyno kūrimas ir duomenų analizė
Articles
Ingrida Balčiūnienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Eglė Krivickaitė
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2017-04-11
https://doi.org/10.15388/TK.2017.17446
PDF

Reikšminiai žodžiai

dvynių kalba
kalbos raida
ilgalaikis stebėjimas
tekstynų lingvistika
raidos psicholingvistika

Kaip cituoti

Balčiūnienė I. ir Krivickaitė E. (2017) „Ankstyvoji dvynių kalbos raida: specializuoto tekstyno kūrimas ir duomenų analizė“, Taikomoji kalbotyra, (9), p. 31-45. doi: 10.15388/TK.2017.17446.

Santrauka

Dvynių kalbos specifika pasaulyje susidomėta jau praėjusio amžiaus pirmojoje pusėje, tačiau ankstyvosios dvynių kalbos raida iki šiol nėra kompleksiškai ištirta, tad įvairių sričių mokslininkai (medikai, psichologai, lingvistai, psicholingvistai, sociolingvistai, pedagogai ir kt.) vis dar ieško priežasčių, lemiančių tiek dvynių kalbos raidos vėlavimą, tiek tam tikrų specifinių ypatybių formavimąsi. Dvynių kalbos tyrimų fragmentiškumą lemia finansinių ir žmogiškųjų išteklių ribotumas, tam tikrų techninių galimybių stoka, tad kompleksiniai ankstyvosios dvynių kalbos raidos tyrimai net ir pasaulio kontekste atliekami itin retai, o Lietuvoje dvynių kalbos raida iki šiol buvo visiškai netyrinėta. Šiame straipsnyje pristatoma unikalus Vytauto Didžiojo universitete kaupiamas vienos dvynių poros kalbos raidos duomenų tekstynas, aptariami šio tekstyno kūrimo principai ir metodinės problemos, supažindinama su pirmųjų tyrimų rezultatais.

Ankstyvosios dvynių kalbos raidos tekstynas kuriamas Vytauto Didžiojo universitete, pasitelkus ilgametę ilgalaikio kalbos raidos stebėjimo patirtį ir techninę bei programinę įrangą. Esminiai šio darbo etapai – 1) sukurti kompleksinę mokslinio tyrimo metodiką, integruojančią ilgalaikio natūraliojo stebėjimo, tekstynų lingvistikos ir statistinės analizės metodus, pritaikytą būtent ankstyvosios dvynių kalbos fiksavimui ir analizei, ir 2) sukaupti ir automatizuotai kalbinei analizei paruošti vienos dvynių poros ankstyvosios kalbos raidos duomenų tekstyną. Ilgalaikiam stebėjimui atrinkta heterozigotinių dvynių (mergaitės ir berniuko) pora, gyvenanti Kauno mieste. Informantų kalbos įrašinėjimo laikotarpis (2,5-3,5 m.) pasirinktas taip, kad atitiktų intensyviausią ankstyvojo žodyno ir gramatikos vystymąsi ir leistų užfiksuoti gimtosios kalbos sistemos ankstyvosios raidos dinamiką. Vaikų kalba įrašinėjama 2–4 kartus per savaitę namuose ar kitoje vaikams įprastoje aplinkoje kasdienės veiklos metu, stengiantis užtikrinti lygiavertį abiejų vaikų dalyvavimą pokalbiuose. Per mėnesį sukaupiama vidutiniškai 1,5 val. garso įrašų. Vaikų kalbą įrašinėja tėvai, specialiai paruošti ir nuolatos lankomi bei konsultuojami tekstyno kūrėjų.
Nagrinėjant iki šiol sukauptus duomenis, nustatytos slaptosios dvynių kalbos apraiškos, nagrinėta tėvų reakcija į slaptąją dvynių kalbą. Tikimasi, kad ateityje sukaupti sisteminiai ankstyvosios dvynių kalbos raidos duomenys ir atlikta kompleksinė jų analizė leis atskleisti specifines dvynių kalbos raidos ypatybes ir bus naudingi tiek mokslininkams, tiek specialistams praktikams, profesinėje veikloje susiduriantiems su dvynių ir kitais netipiškos kalbos atvejais.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.