Apie pažymimuosius pasakymus sakytinėje lietuvių kalboje
Articles
Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Ingrida Balčiūnienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2016-03-22
https://doi.org/10.15388/TK.2016.17506
PDF

Reikšminiai žodžiai

sudėtiniai prijungiamieji sakiniai
šalutiniai pažyminio sakiniai
pažymimieji sakiniai
pasakymas
sakytinė kalba
tekstynas
sintaksė

Kaip cituoti

Kamandulytė-Merfeldienė L. ir Balčiūnienė I. (2016) „Apie pažymimuosius pasakymus sakytinėje lietuvių kalboje“, Taikomoji kalbotyra, (8), p. 55-71. doi: 10.15388/TK.2016.17506.

Santrauka

Remiantis "Sakytinės lietuvių kalbos tekstyno" analize, straipsnyje aptariamas pažymimųjų pasakymų dažnumas ir dažniausi struktūriniai tipai. Tyrimas atskleidė, kad pažymimųjų pasakymų vartojimas labiausiai priklauso nuo komunikacijos oficialumo / privatumo: viešojoje kalboje pažymimieji pasakymai vartojami dažniau nei spontaninėje šnekamojoje kalboje. Atliktas tyrimas parodė, kad ir spontaninėje šnekamojoje, ir viešojoje kalboje vyrauja nežymėtoji šalutinio dėmens vieta iškart po pagrindinio dėmens antecedento − daiktavardžio arba įvardžio, tačiau spontaninėje kalboje dažnesni atvejai, kai tarp šalutinio dėmens ir antecedento yra įsiterpusių kitų žodžių. Be to, spontaninėje kalboje pasitaiko teoriniuose darbuose neaprašytų atvejų, kai šalutinis pažymimojo pasakymo dėmuo pasakomas prieš antecedentą. Atliktas tyrimas atskleidė, kad viešojoje kalboje šalutiniai dėmenys prie pagrindinių dėmenų dažniausiai jungiami santykiniais įvardžiais "kuris", "kuri", o spontaninėje šnekamojoje kalboje − jungiamuoju žodžiu "kur".

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.