Vidaus rinkos laisvių ir pagrindinių teisių santykis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje
Straipsniai
Irmantas Jarukaitis
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Publikuota 2022-12-30
https://doi.org/10.15388/Teise.2022.125.2
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

internal market freedoms
protection of fundamental rights
relationship
Charter of Fundamental Rights of the European Union
freedom to conduct business
evolution of jurisprudence of the Court of Justice of the European Union vidaus rinkos laisvės
pagrindinių teisių apsauga
santykis
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija
laisvė užsiimti verslu
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos raida

Kaip cituoti

Jarukaitis, I. (tran.) (2022) “Vidaus rinkos laisvių ir pagrindinių teisių santykis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje”, Teisė, 125, pp. 27–55. doi:10.15388/Teise.2022.125.2.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas Europos Sąjungos vidaus rinkos laisvių ir pagrindinių teisių apsaugos santykis. Tiriama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo formuota praktika ir pokyčiai, kuriuos šioje srityje įnešė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.

PDF
HTML