T. 116 (2020): Teisė

T. 116 (2020)

Teisė
Publikuota 2020-10-06

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
1-7
PDF

Straipsniai

Vytautas Nekrošius | Vigita Vėbraitė | Iryna Izarova | Yurii Prytyka
Teisinės, socialinės ir kultūrinės sąlygos AGS formų plėtrai Lietuvoje ir Ukrainoje
Santraukos peržiūros 314 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 145 | Straipsnio (HTML) peržiūros 64
Egidija Tamošiūnienė | Vigintas Višinskis | Mykolas Kirkutis | Remigijus Jokubauskas
Juridinių asmenų nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimas
Santraukos peržiūros 384 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320 | Straipsnio (HTML) peržiūros 64
Vygantė Milašiūtė
Minimalios socioekonominių teisių apsaugos idėja pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 134 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30
Deividas Soloveičik
Perkančiosios organizacijos diskrecijos panaudojimas nutraukiant viešojo pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo
Santraukos peržiūros 319 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Teisės aktų konstitucingumo patikros objektai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
Santraukos peržiūros 268 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128 | Straipsnio (HTML) peržiūros 32
Greta Skripkutė
Bendrininkavimo su nenustatytu asmeniu problematika Lietuvos teismų praktikoje
Santraukos peržiūros 606 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262 | Straipsnio (HTML) peržiūros 56
Laurynas Totoraitis
Interneto prieigos paslaugų teikėjo teisė reikalauti vartotojui suteiktų nuolaidų sutarties nutraukimo anksčiau termino atveju
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 383 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36

Teisės aktualijos

Vitalii Datsiuk | Iryna Nesterova
Verslo saugumo tvarios plėtros Ukrainoje klausimai: juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės rizikos veiksniai
Santraukos peržiūros 164 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42 | Straipsnio (HTML) peržiūros 27
Łukasz Butryn
Šaunamųjų ginklų prieinamumo reglamentavimas
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14
Sebastian Kalisz
Operatyvinio tyrimo veikla, kurią vykdo policijos tarnybos
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14
Angelika Rzeźniczak
Savižudybės laisvės atėmimo vietose ir sulaikymo centruose
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19