T. 116 (2020): Teisė

T. 116 (2020)

Teisė
Publikuota 2020-10-06

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 197 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 122
1-7
PDF

Straipsniai

Vytautas Nekrošius | Vigita Vėbraitė | Iryna Izarova | Yurii Prytyka
Teisinės, socialinės ir kultūrinės sąlygos AGS formų plėtrai Lietuvoje ir Ukrainoje
Santraukos peržiūros 465 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266 | Straipsnio (HTML) peržiūros 111
Egidija Tamošiūnienė | Vigintas Višinskis | Mykolas Kirkutis | Remigijus Jokubauskas
Juridinių asmenų nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimas
Santraukos peržiūros 610 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 802 | Straipsnio (HTML) peržiūros 134
Vygantė Milašiūtė
Minimalios socioekonominių teisių apsaugos idėja pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją
Santraukos peržiūros 421 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277 | Straipsnio (HTML) peržiūros 81
Deividas Soloveičik
Perkančiosios organizacijos diskrecijos panaudojimas nutraukiant viešojo pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo
Santraukos peržiūros 602 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 827 | Straipsnio (HTML) peržiūros 140
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Teisės aktų konstitucingumo patikros objektai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
Santraukos peržiūros 458 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 542 | Straipsnio (HTML) peržiūros 74
Greta Skripkutė
Bendrininkavimo su nenustatytu asmeniu problematika Lietuvos teismų praktikoje
Santraukos peržiūros 947 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 830 | Straipsnio (HTML) peržiūros 154
Laurynas Totoraitis
Interneto prieigos paslaugų teikėjo teisė reikalauti vartotojui suteiktų nuolaidų sutarties nutraukimo anksčiau termino atveju
Santraukos peržiūros 441 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 805 | Straipsnio (HTML) peržiūros 100

Teisės aktualijos

Vitalii Datsiuk | Iryna Nesterova
Verslo saugumo tvarios plėtros Ukrainoje klausimai: juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės rizikos veiksniai
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 145 | Straipsnio (HTML) peržiūros 72
Łukasz Butryn
Šaunamųjų ginklų prieinamumo reglamentavimas
Santraukos peržiūros 337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 181 | Straipsnio (HTML) peržiūros 46
Sebastian Kalisz
Operatyvinio tyrimo veikla, kurią vykdo policijos tarnybos
Santraukos peržiūros 305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 183 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Angelika Rzeźniczak
Savižudybės laisvės atėmimo vietose ir sulaikymo centruose
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 169 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41