T. 116 (2020): Teisė

T. 116 (2020)

Teisė
Publikuota 2020-10-06

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113
1-7
PDF

Straipsniai

Vytautas Nekrošius | Vigita Vėbraitė | Iryna Izarova | Yurii Prytyka
Teisinės, socialinės ir kultūrinės sąlygos AGS formų plėtrai Lietuvoje ir Ukrainoje
Santraukos peržiūros 420 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233 | Straipsnio (HTML) peržiūros 102
Egidija Tamošiūnienė | Vigintas Višinskis | Mykolas Kirkutis | Remigijus Jokubauskas
Juridinių asmenų nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimas
Santraukos peržiūros 555 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 660 | Straipsnio (HTML) peržiūros 113
Vygantė Milašiūtė
Minimalios socioekonominių teisių apsaugos idėja pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją
Santraukos peržiūros 383 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247 | Straipsnio (HTML) peržiūros 65
Deividas Soloveičik
Perkančiosios organizacijos diskrecijos panaudojimas nutraukiant viešojo pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo
Santraukos peržiūros 490 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 692 | Straipsnio (HTML) peržiūros 111
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Teisės aktų konstitucingumo patikros objektai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
Santraukos peržiūros 429 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 426 | Straipsnio (HTML) peržiūros 63
Greta Skripkutė
Bendrininkavimo su nenustatytu asmeniu problematika Lietuvos teismų praktikoje
Santraukos peržiūros 876 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 671 | Straipsnio (HTML) peržiūros 132
Laurynas Totoraitis
Interneto prieigos paslaugų teikėjo teisė reikalauti vartotojui suteiktų nuolaidų sutarties nutraukimo anksčiau termino atveju
Santraukos peržiūros 402 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 702 | Straipsnio (HTML) peržiūros 83

Teisės aktualijos

Vitalii Datsiuk | Iryna Nesterova
Verslo saugumo tvarios plėtros Ukrainoje klausimai: juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės rizikos veiksniai
Santraukos peržiūros 239 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124 | Straipsnio (HTML) peržiūros 47
Łukasz Butryn
Šaunamųjų ginklų prieinamumo reglamentavimas
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 156 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30
Sebastian Kalisz
Operatyvinio tyrimo veikla, kurią vykdo policijos tarnybos
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 156 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Angelika Rzeźniczak
Savižudybės laisvės atėmimo vietose ir sulaikymo centruose
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 154 | Straipsnio (HTML) peržiūros 32