T. 116 (2020): Teisė

T. 116 (2020)

Teisė
Publikuota 2020-10-06

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
1-7
PDF

Straipsniai

Vytautas Nekrošius | Vigita Vėbraitė | Iryna Izarova | Yurii Prytyka
Teisinės, socialinės ir kultūrinės sąlygos AGS formų plėtrai Lietuvoje ir Ukrainoje
Santraukos peržiūros 363 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 160 | Straipsnio (HTML) peržiūros 81
Egidija Tamošiūnienė | Vigintas Višinskis | Mykolas Kirkutis | Remigijus Jokubauskas
Juridinių asmenų nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimas
Santraukos peržiūros 472 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 446 | Straipsnio (HTML) peržiūros 96
Vygantė Milašiūtė
Minimalios socioekonominių teisių apsaugos idėja pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją
Santraukos peržiūros 328 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 182 | Straipsnio (HTML) peržiūros 45
Deividas Soloveičik
Perkančiosios organizacijos diskrecijos panaudojimas nutraukiant viešojo pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo
Santraukos peržiūros 402 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 446 | Straipsnio (HTML) peržiūros 64
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Teisės aktų konstitucingumo patikros objektai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
Santraukos peržiūros 356 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 242 | Straipsnio (HTML) peržiūros 45
Greta Skripkutė
Bendrininkavimo su nenustatytu asmeniu problematika Lietuvos teismų praktikoje
Santraukos peržiūros 759 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 444 | Straipsnio (HTML) peržiūros 81
Laurynas Totoraitis
Interneto prieigos paslaugų teikėjo teisė reikalauti vartotojui suteiktų nuolaidų sutarties nutraukimo anksčiau termino atveju
Santraukos peržiūros 349 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 458 | Straipsnio (HTML) peržiūros 55

Teisės aktualijos

Vitalii Datsiuk | Iryna Nesterova
Verslo saugumo tvarios plėtros Ukrainoje klausimai: juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės rizikos veiksniai
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62 | Straipsnio (HTML) peržiūros 35
Łukasz Butryn
Šaunamųjų ginklų prieinamumo reglamentavimas
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Sebastian Kalisz
Operatyvinio tyrimo veikla, kurią vykdo policijos tarnybos
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Angelika Rzeźniczak
Savižudybės laisvės atėmimo vietose ir sulaikymo centruose
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28