Juridinių asmenų nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimas
Straipsniai
Egidija Tamošiūnienė
Vilniaus universitetas
Vigintas Višinskis
Mykolo Romerio universitetas
Mykolas Kirkutis
Mykolo Romerio universitetas
Remigijus Jokubauskas
Mykolo Romerio universitetas
Publikuota 2020-10-06
https://doi.org/10.15388/Teise.2020.116.2
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

nemokumas
nemokumo procesas
nemokumo proceso veiksmingumas

Kaip cituoti

Tamošiūnienė E., Višinskis V., Kirkutis M. ir Jokubauskas R. (2020) „Juridinių asmenų nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimas“, Teisė, 1160, p. 24-35. doi: 10.15388/Teise.2020.116.2.

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjamos kai kurios Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – ir JANĮ) taikymo problemos, susijusios su nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimu. Nors naujuoju nemokumo įstatymu siekiama užtikrinti veiksmingą nemokumo procesą, tam tikrų JANĮ nuostatų analizė atskleidžia šio įstatymo nuostatų neaiškumus, galinčius daryti reikšmingą įtaką šio proceso veiksmingumui.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.